Articole presa

Sume datorate acționarilor/asociaților – comportament fiscal negativ

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 20 octombrie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sume-datorate-actionarilor-asociatilor-comportament-fiscal-negativ/

În conformitate cu prevederile art.121, Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ”Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește în baza analizei de risc.”

Potrivit prevederilor art.121 alin.(2) din Lege, ”Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită.”

Arătăm, totodată, că, în baza prevederilor art.138, Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice, alin.(1) din Lege, ”Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”, iar potrivit prevederilor art.138 alin.(2) lit.a) și b) din Lege, ”Pentru verificarea situației fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activități preliminare:

  1. analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică și/sau de plătitori pentru aceeași perioadă impozabilă (…)”
  2. selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.”

În scopul informării operative asupra acțiunilor desfășurate/ care pot fi desfășurate de organele fiscale, precizăm că, pentru acestea, entitățile care figurează cu sold aferent contului 455 ”Sume datorate acționarilor/asociaților”, conform datelor prezentate în situațiile financiare anuale, prezintă un comportament fiscal negativ.

În opinia organelor fiscale, situațiile în care persoanele juridice înregistrează pierderi, iar lichiditatea este asigurată în mod frecvent prin aporturi ale acționarilor/asociaților, reprezintă situații ”nefirești/anormale pentru dezvoltarea și asigurarea continuității activității.”

Astfel, având în vedere faptul că analiza de risc la nivelul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice se realizează pe baza unor indicatori de risc, în eventualitatea în care persoana juridică ar fi încadrată în categoria contribuabililor cu risc, din cauza unor sume datorate acționarilor sau asociaților, atât persoana juridică cât și persoanele fizice acționari/asociați în cadrul persoanei juridice pot/vor putea face obiectul unei inspecții fiscale.

În sensul celor precizate mai sus, apreciem că analiza, gestionarea și identificarea în timp util a cauzelor care au generat lipsa de lichidități trebuie realizată în corelare inclusiv cu prevederile art.154^24 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul îmbunătățirii indicatorilor financiari și a performanțelor entității și, respectiv a evitării încadrării în categoria contribuabililor cu risc.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *