Despre

Înființată în anul 2012, Societatea TVG TAX AUDIT SRL are ca obiect principal de activitate consultanță în domeniul fiscal și audit financiar.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L. este autorizată ca:

  • societate de consultanță fiscală, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România în baza Autorizației nr.587/23.11.2016 – inregistrata in Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanta fiscală, Capitolul 2- Societăți de consultanta fiscală, Subcapitolul A- Active,Județ Hunedoara, cu nr.587/23.11.2016;
  • societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România în baza Autorizației nr.1345/20.12.2016 – inregistrata ca firma de audit in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. FA 1345.

Sediul social este situat in municipiul Deva, B-dul. Decebal, bl.23, Sc.G, Et.2, Ap.85, județul Hunedoara.

Sediile secundare (punctele de lucru) autorizate sunt situate in:

– municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.14, Et.1, cam.24 și Et.2, cam.38 și 39, județul Hunedoara;
– municipiul Timisoara, Str. C.Brediceanu nr.8, Et.5, județul Timiș.
Societatea TVG TAX AUDIT are implementat Sistemul de management al calității (ISO) : ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.