Articole presa

Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 27 martie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sistemul-national-privind-monitorizarea-transporturilor-de-bunuri-cu-risc-fiscal-ridicat-ro-e-transport/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Transparență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 21 martie 2022, Proiect Ordonanță de urgență pentru instituirea sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări avute in vedere – așa cum sunt acestea conținute în proiectul actului normativ:

A. Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanțelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.

B. Sistemul RO e-Transport include cel puțin:

a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat;

b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;

c) componente software pentru analiza integrată a datelor.

Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale Române.

C. Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional prin intermediul Sistemului RO e-Transport.

D. Obligația declarării în sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la lit.B.a) de mai sus referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri,cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

E. Utilizatorii prevăzuți mai sus sunt obligați să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugiri.

F. Utilizatorii prevăzuți mai sus declară în sistemul RO e-Transport, prin opțiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data de 01.04.2022.

G. Începând cu data de 01.07.2022, utilizatorii prevăzuți mai sus sunt obligați să declare datele referitoare la toate transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat.

H. Începând cu data de 01.07.2022 se interzice transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat care, alături de documentele ce însoțesc respectivul transport, nu este declarat în Sistemul RO e- Transport sau nu poate fi identificat prin codul UIT.

I. Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuți mai sus pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maxim 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului după caz. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate al acestuia, stabilit la 5 zile calendaristice începând cu data declarată pentru începerea transportului, este interzisă.

J. În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuți mai sus au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoțesc documentul de transport aferent acestora.

K. Procedura de aplicare a ordonanței de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *