Echipa

În prezent, echipa Societății TVG TAX AUDIT S.R.L. este formată din 19 persoane (salariati/colaboratori) – profesioniști în serviciile integrate specifice obiectului de activitate, după cum urmează: 5 persoane având calificarea de consultant fiscal, 3 persoane având calificarea de auditor financiar, 8 persoane având calificarea de expert contabil, iar 2 persoane fiind stagiare în cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România.

Totodată, echipa include 2 consilieri juridici și un avocat colaborator, doctor în drept, specializați în domeniul contencios – administrativ și fiscal.

TVG & Tax - Consultanta fiscala  TVG & Tax - Audit financiar