Articole presa

Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 02 martie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-solutionare-a-deconturilor-cu-sume-negative-de-tva-cu-optiune-de-rambursare/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 28 februarie 2022, Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

În referatul de aprobare a proiectului de ordin sunt precizate următoarele:

”Prin dispozițiile pct.19 al art.I din Ordonanța Guvernului nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost modificate prevederile art.169 ”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit art.VI alin.(4) din ordonanță, reglementările se aplică începând cu data de 1 februarie 2022.

Prin această modificare legislativă, au fost permanentizate regulile speciale pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobate prin art.XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea adăugată se rambursează cu efectuarea, ulterior a inspecției fiscale, cu excepția unor situații reglementate distinct, pe categorii de contribuabili.

Pentru contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate doar în următoarele situații:

-contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;  

-organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

-pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale.

Pentru alți contribuabili decât contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acordă după efectuarea inspecției fiscale anticipate şi în următoarele situații:

-contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;

-soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate  într-o perioadă de 12 luni.

În prezent, procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare este aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3699/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.969 din 28 decembrie 2015, emis în temeiul prevederilor art.169 din Codul de procedură fiscală. Având în vedere că, modificarea adusă art.169 din Codul de procedură fiscală se aplică începând cu data de 1 februarie 2022, este necesară elaborarea unei noi proceduri de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, adaptată acestor modificări legislative. ”

Conform proiectului actului normativ:

-procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se aplică începând cu deconturile de TVA depuse începând cu data de 1 februarie 2022;

– deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare la data aplicării actului normativ se soluționează potrivit normelor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *