Consultanță fiscală

TVG & Tax - Consultanta fiscalaCONSULTANȚA FISCALĂ, contracte tip abonament lunar:

 • asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • consultanță fiscală cu privire la metodologia de calcul a impozitului pe profit;
 • consultanță fiscală privind tratamentul fiscal al cheltuielilor salariale, tratamentul fiscal al avantajelor în natură primite de salariați sub orice formă, tratamentul fiscal al veniturilor asimilate salariilor și consultanță privind calculul contribuțiilor aferente acestor venituri sub aspectul întregii legislații privind contribuțiile de asigurări sociale, sănătate, somaj, etc.;
 • consultanță fiscală cu privire la metodologia de calcul și reținere al impozitului pe dividende;
 • consultanță fiscală privind tratamentul din punct de vedere al T.V.A.-ului, al operațiunilor impozabile efectuate și al operațiunilor asimilate operațiunilor impozabile;
 • consultanță în privința stabilirii dreptului de opțiune fiscală în vederea determinării la calcularea și plată a impozitelor de mai sus, a celor mai favorabile variante legale;
 • acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
 • asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
 • asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
 • realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea beneficiarului, ca parte interesată;
 • asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

 

CONSULTANȚA FISCALĂ, contracte cu obiect distinct:

 • revizie fiscală (control fiscal privat).

Raportul de revizie fiscală va cuprinde, în principal:

 1. constatările echipei de revizie fiscală cu privire la eventualele încălcări ale legislației specifice aplicabile;
 2. cauzele neregularităților constatate de echipa de revizie fiscală;
 3. cuantificarea eventualelor obligații fiscale suplimentare fată de cele înregistrate în evidentele contabile ale societății și/sau declarate;
 4. recomandări ale echipei de revizie fiscală cu privire la remedierea neregularităților constatate.
 • asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
 • asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
 • realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea beneficiarului, ca parte interesată;
 • asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.