Articole presa

Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 13 octombrie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/verificarea-documentara-in-vederea-stabilirii-corecte-a-situatiei-fiscale-a-contribuabilului-platitorului/

În cele ce urmează, prezentăm câteva aspecte cu privire la verificarea documentară ce poate fi efectuată de către organul fiscal competent în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/platitorului.

Apreciem necesară prezentarea, motivat de publicarea, în Monitorul Oficial nr.921/9.10.2020, a OPANAF nr.3632 din 5.10.2020 privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare.

Astfel, potrivit prevederilor art.148 și art.149 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

În situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informațiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înștiințează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înștiințarea, organul fiscal solicită și documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale.

În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de zile de la comunicarea înștiințării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.

Decizia de impunere precizată mai sus este o decizie sub rezerva verificării ulterioare.

În conformitate cu prevederile OPANAF nr.3632/2020, organele fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare sunt următoarele:

– funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală;
– funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală;
– funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice.

Totodată, arătăm și următoarele: în data de 7.07.2020 a fost publicat, pe site-ul ANAF,Transparență decizională, Proiect Ordin privind aprobarea modelului și continutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, proiect de act normativ din care vă prezentăm, în sinteză, principalele reglementări:

Potrivit prevederilor Titlului VI Cap. V art. 149 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile şi/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înştiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate, solicită documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.

În baza reglementărilor de mai sus, dacă în termenul de 30 zile de la comunicarea înştiinţării sau dacă documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal stabileşte diferenţele de creanţe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.

Documentele elaborate ce vor fi utilizate în acțiunea de verificare documentară, împreună cu instrucțiunile de completare și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare, sunt prezentate în anexele proiectului de ordin, după cum urmează:

a) Solicitare de documente/informații;
b) Invitația pentru audiere;
c) Dispoziția de măsuri urmare verificării documentare;
d) Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale urmare verificării documentare.

Formularul Solicitare de documente/informații se completează în cadrul unei acțiuni de verificare documentară, în situația în care organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor pentru solicitarea documentelor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale.

Formularul Invitație pentru audiere se completează în situația în care urmează să fie dispuse măsuri pentru respectarea prevederilor legale sau au fost constatate diferențe de obligații fiscale suplimentare principale față de obligațiile fiscale existente în evidența organului fiscal competent să administreze contribuabilul/plătitorul, pentru îndeplinirea procedurii de audiere, în cadrul unei acțiuni de verificare documentară.

Formularul Dispoziţie de măsuri urmare verificării documentare reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscal cu atribuții de efectuare a verificării documentare, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite.

Formularul Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale urmare verificării documentare reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale competente, la finalizarea acțiunii de verificare documentară, sub rezerva verificării ulterioare, se completează în situația în care, la finalizarea verificării au fost constatate obligații fiscale suplimentare principale față de obligațiile fiscale existente în evidența organului fiscal competent să administreze contribuabilul/plătitorul.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *