Articole presa

Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală. Analiza de risc

Material publicat în cotidianul mesagerul Hunedorean în data de 16 aprilie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/selectarea-contribuabililor-platitorilor-pentru-inspectie-fiscala-analiza-de-risc/

            Inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

Inspecția fiscală se exercită asupra oricăror persoane și entități, indiferent de forma lor de organizare, care au obligații de stabilire, reținere sau plată a obligațiilor fiscale prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art.115, Formele și întinderea inspecției fiscale, alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ”Organul de inspecție fiscală decide asupra efectuării unei inspecții fiscale generale sau parțiale, pe baza analizei de risc.”

Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și, potrivit prevederilor art.117, Perioada supusă inspecției fiscale, alin.(2) din Lege, ”selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecției fiscale se efectuează de organul fiscal în funcție de riscul fiscal identificat….”

Conform prevederilor art.121, Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală, alin.(1) din Lege, ”Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuși inspecției fiscale este efectuată de către organul de inspecție fiscală competent, în funcție de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilește pe baza analizei de risc”, iar ”contribuabilul/plătitorul nu poate face obiecții cu privire la procedura de selectare folosită” (art.121 alin.(2) din Lege).

În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.

Potrivit prevederilor art.7, Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal, alin.(6) din Lege, ”Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează:

  1. contribuabili cu risc fiscal mic;
  2. contribuabili cu risc fiscal mediu;
  3. contribuabili cu risc fiscal ridicat,” iar ”criteriile generate în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:                                                                                                         a. criterii cu privire la înregistrarea fiscală;                                                                                                         b. criterii cu privire la depunerea declarației fiscale;                                                                                       c. criterii cu privire la nivelul de declarare;                                                                                                           d. criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și alți creditori” (art.7 alin.(7) din Lege).

Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum și procedurile de stabilire a subclaselor și subcriteriilor se aprobă prin ordin al președintelui ANAF (care se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.44 din 17 ianuarie 2019).

Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publică pe site-ul propriu.

               Contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la modul de stabilire a riscului și a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat.

Procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin a președintelui ANAF (care se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.44 din 17 ianuarie 2019).

Nu în ultimul rând, arătăm că procedura de soluționare a contestațiilor nu se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc.

Până la data prezentului, nu au fost publicate, pe site-ul ANAF, Transparență decizională, procedurile precizate mai sus.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *