Articole presa

Reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor – sancționare ca faptă de evaziune fiscală

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoara în data de 17 spetembrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/retinerea-si-neplata-impozitelor-si-contributiilor-sanctionare-ca-fapta-de-evaziune-fiscala/

În Parlamentul României, Senat, a fost depus/înregistrat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Printre principalele aspecte care se preconizează a fi reglementate prin proiectul de lege, menționăm:

  1. – se incriminează ca faptă de evaziune fiscală, reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în Anexa. Astfel, pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, în Anexa la proiectul de act normativ, categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează. Limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 6 ani.
  2. – Se introduce o anexă care cuprinde o listă exhaustivă a impozitelor și contribuțiilor care vor intra în sfera de aplicare a art.6. Astfel, proiectul de act normativ vine în întâmpinarea criticilor de claritate și predictibilitate formulate de către Curtea Constituțională a României, astfel încât contribuabilii să poată determina, în mod rezonabil, care este conduita sancționată prin normele de incriminare propuse și care sunt consecințele nerespectării lor.

Cu privire la reținerea și neplata impozitelor și contribuțiilor, în proiectul de lege este propusă modificarea Articolului 6 din Lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, astfel:

”Art.6 – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și neplata, încasarea și neplata, ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.”

Impozitele și contribuțiile care intră sub incidențele art.6 sunt prevăzute în anexă, după cum urmează:

Nr.crt. Denumirea obligației fiscale Temeiul legal
1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română Art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2. Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă Art.68^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală Art.72 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
4. Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor Art.78, art.80 și art.82 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
5. Impozitul pe veniturile din arendă Art.84 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
6. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi Art.97 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
7. Impozit pe veniturile sub formă de dividende
8. Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
9. Impozitul pe veniturile din pensii Art.101 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
10. Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc Art.110 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
11. Impozitul pe veniturile din alte surse Art.115 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
12. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal Art.125 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
13. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal
14. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr.170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II
15. Contribuția de asigurări sociale Art.146 și art.151 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
16. Contribuția de asigurări sociale de sănătate Art.168 și art.174 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
17. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți Art.223, art.224, art.227 și art.230 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
19. Contribuția la Fondul de mediu Art.9 și art.11 din Ordonanța de urgență nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *