Articole presa

Restructurarea și/sau anularea obligațiilor bugetare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 19 noiembrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/restructurarea-si-sau-anularea-obligatiilor-bugetare/

Camera Consultanților Fiscali a organizat la Cluj – Napoca, în data de 13 noiembrie 2019, Conferința cu tema ”Actualități fiscale”.
Evenimentul a constituit un prilej de dezbatere interactivă a unei teme de actualitate din domeniul fiscal: ”Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 (OG nr.6/2019)”, temă susținută/prezentată de către domnul Doru Petru Dudaș – Director general MFP.
În cele ce urmează, în scopul informării contribuabililor interesați, prezentăm parte din întrebările și răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

Întrebare: Pot face obiectul anulării accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale suplimentare de plată de până la 1.000.000 lei restante la 31 decembrie 2018 individualizate în decizie de impunere emisă în anul 2019, în luna octombrie 2019, în urma inspecției fiscale începute după data de 8 august 2019?

Răspuns: Art.27 reglementează situația în care inspecțiile sunt în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019 ordonanţe. Pe cale de consecință, sumele stabilite urmare unei inspecții începută după data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019 nu intră sub incidența acestui act normativ.

Întrebare: Daca societatea nu notifică ANAF până la termenul stabilit (31.10.2019) decade din drepturi conform Ordonanței 6 dar întrebarea este dacă în conformitate cu art.21 societatea mai are dreptul la eșalonare sau organul fiscal va fi obligat să deschidă procedura insolvenței?

Răspuns: În cazul în care nu a fost depusă notificarea, aceasta fiind o condiție sub sancțiunea decăderii, în acest caz contribuabilul poate solicita eșalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală.

Întrebare: O societate înregistrează la 31.12.2018 în sold dobânzi și penalități de întârziere pentru un TVA datorat în vamă, pentru care s-au stabilit aceste accesorii, împreună cu dobânzi și penalități de întârziere stabilite prin decizie de impunere, în urma unei inspecții fiscale pe zona de TVA. La 31.12.2018, TVA-ul datorat în vamă și TVA-ul stabilit prin decizie de impunere erau integral achitate. În schimb, societatea mai avea în sold aceste accesorii, pentru care a obținut eșalonare la plată în anii anteriori. În acest sens, soldul acestor accesorii eșalonate, la 31.12.2018, este 2.557.885 lei. În cursul anului 2019, societatea a achitat ratele de eșalonare și a avut o compensare pentru o parte din accesorii cu un TVA aprobat la rambursare. În acest sens, considerăm că intrăm pe prevederile capitolului 2, respectiv obligațiile principale restante la 31.12.2018 sunt mai mici decât 1.000.000 lei. Cu toate acestea, procedura din Ordinul nr.3126/2019, mai exact art.1, alin.(1) și (2), pare că include și accesoriile în acel plafon de 1 milion de lei.

Răspuns: Potrivit art.23 din OG nr.6/2019 în sfera de aplicare a acestui act normativ intră obligațiile bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei. Raportat la OMFP nr.3126/2019 alin (1) și (2) ale art. 1din acest act stabilesc sfera de aplicare atât din perspectiva obligațiilor bugetare principale cât si din perspectiva accesoriilor fără a se face referire la plafon. Raportat la situația prezentată înțelegem că este vorba de eșalonare la plată, caz în care precizăm că art. 31 din OG nr.6/2019 nu distinge în ceea ce privește plafonul, context în care, se poate accesa facilitatea și dacă este depășit acesta, cu respectarea condițiilor (finalizarea eșalonării).

Întrebare: Ce se întâmplă cu creanțele care sunt suspendate la executare, se renunță la suspendare pentru a aplica soluția restructurării și în urma analizei făcute de ANAF se respinge planul de restructurare? Se revine la starea inițială, adică la situația în care creanțele respective rămân suspendate la executare sau ele devin executabile de către ANAF? În oricare dintre situații care este cadrul legal aplicabil răspunsului specific?
Răspuns: Având în vedere prevederile art. 1 alin (4) din OMFP nr.2810/2019, respectiv „ Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal. Cu alte cuvinte, renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. I din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
Întrebare: Societatea depune Notificarea privind anularea obligațiilor de plată accesorii. Ulterior verificării depunerii tuturor declarațiilor fiscale și aprobării procedurii de anulare a obligațiilor accesorii, societatea constată că nu a depus o declarația recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare. Cum se interpretează aceasta situație ulterior aplicării procedurii de anulare a obligațiilor accesorii stabilite prin OG nr.6/2019 și OMFP nr.3126/2019?

Răspuns: Potrivit art.24 lit.c) din OG nr.6/2019 debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Potrivit Codului de procedură fiscală vector fiscal reprezintă totalitatea tipurilor de obligaţii fiscale pentru care există obligaţii de declarare cu caracter permanent. același act normativ reglementează faptul că obligaţie fiscală reprezintă obligaţia de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând obligaţia fiscală principală şi obligaţia fiscală accesorie. În ceea ce privește declarația recapitulativă, înțelegând declarația 390 Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – aceasta este o declarație informativă și nu este în vectorul fiscal. În concluzie, depunerea ulterioară a declarației recapitulative nu afectează procedura de anulare accesorii.

Întrebare: Avizul de inspecție fiscală este din data de 27.06.2019; inspecția fiscală s-a desfășurat în perioada 02.10-24.10.2019. Accesoriile aferente Deciziilor emise pentru impozit pe profit și TVA fac obiectul anulării la plată?

Răspuns: Potrivit art.123 alin.(2) din Codul de procedură fiscală data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. În cazul contribuabilului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare. Pe cale de consecință întrucât înțelegem că inspecția a început pe data de 02.10.2019 (după data intrării în vigoare a OG nr.6/2019) rezultă că sumele stabilite urmare unei inspecții începută după data intrării in vigoare a OG nr.6/2019 nu intră sub incidenta acestui act normativ.

Întrebare: Aplicarea OG nr.6/2019 poate atrage imposibilitatea formulării contestației administrative împotriva deciziei de impunere, prin care au fost stabilite sumele pentru care se dorește aplicarea OG nr.6/2019?

Răspuns: Nu se poate pune în discuție imposibilitatea formulării contestației administrative împotriva deciziei de impunere, acest fiind un drept constituțional.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *