Articole presa

Restructurarea și/sau anularea obligațiilor bugetare – continuare –

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 26 noiembrie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/restructurarea-si-sau-anularea-obligatiilor-bugetare-continuare/

În ediția de azi, în scopul informării contribuabililor interesați, continuăm prezentarea unei noi părți din întrebările și răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanței nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – prezentate în data  de 13 noiembrie 2019, la Conferința cu tema ”Actualități fiscale”, Cluj – Napoca.

Întrebare: În situația  renunțării  la suspendare pentru a solicita restructurarea, și în final nu se aprobă nici restructurare, nici eșalonare, contribuabilul este repus în drepturi în ceea ce privește suspendarea? Adică se va considera că nu a renunțat deloc la suspendare și ea a curs în continuare de la data aprobării suspendării și până la zi, inclusiv pe perioada de la data solicitării restructurării și respingerii ei? Dacă da, care e textul legal care permite menținerea suspendării? ( întrucât cei de la ANAF au precizat că din textul de lege nu rezultă asta).

Răspuns: Potrivit prevederilor art.1 alin.(6) din OG nr.6/2019 și art.1 alin. (4) din OMFP nr.2810/2019 „Pentru obligaţiile prevăzute la alin.(3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal.  Cu alte cuvinte, renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. I din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.

Întrebare: O societate poate depune Notificare privind anularea obligațiilor de plată accesorii dacă are debit principal din anii anteriori? Total datorii cu tot cu dobânzi și penalități =127.450 lei.

Răspuns: Condiția principală este aceea că debitul să fie restant la 31.12.2018. Pe cale de consecință, suma poate aparține și anilor anteriori.

Întrebare: În cazul contribuabililor cu datorii mai mari de 1 milion de lei poate fi aplicarea OG nr.6/2019 împiedicată / influențată de existența unei scrisori de garanție bancară utilizată  pentru suspendarea executării silite (conform art. 235 din Codul de procedură fiscală) a sumelor stabilite prin decizie de  impunere, pentru care se dorește aplicarea OG nr.6/2019?

Răspuns: Ar putea fi discuții din perspectiva noțiunii de obligații restante întrucât conform Codului de procedură fiscală asemenea obligații nu sunt obligații restante și pe de altă parte se pune în discuție posibilitatea debitorului de a beneficia de eșalonarea la plată.

Întrebare: Societatea X are în derulare eșalonare la plată din 2018 numai pentru accesorii. Care este procedura  legală de anulare acestor accesorii? S-a depus notificare pentru plata în avans a eșalonării cu referință la notificare menționată  în OG nr.6.

Răspuns: Din întrebare înțelegem că Decizia de eșalonare vizează exclusiv dobânzi și penalități de întârziere (obligații fiscale accesorii). Or, cazul prezentat de societate este unul atipic, în sensul că ratele de eșalonare conțin doar obligații accesorii aferente unor obligații bugetare principale stinse până la 31 decembrie 2018. Pe cale de consecință, dacă s-ar interpreta textul art. 31 alin. (2) în mod literal s-ar ajunge la concluzia că în ipoteza descrisă de societate trebuie să se achite toată eșalonarea la plată (obligații accesorii), pentru ca ulterior să beneficieze de restituirea lor.  În opinia  noastră, pentru a nu ajunge la această interpretare paradoxală, din intepretarea art. 31 alin. (1) și (2), coroborat cu art. 26 din ordonanța menționată se poate concluziona că în situația descrisă, oricând în intervalul 8 august 2019 – 15 decembrie 2019, societatea poate solicita aplicarea directă a facilității fiscale dacă la momentul respectiv este în derulare eșalonarea la plată (nu a fost pierdută ca urmare a neîndeplinirii condițiilor). De subliniat că accesoriile plătite în perioada 1 ianuarie 2019 – 8 august 2019 nu se anulează și nu sunt supuse restituirii.

Întrebare: Obligațiile trimise spre recuperare de alte state pot face obiectul restructurării?

Răspuns: Aceste sume nu aparțin bugetului general consolidat, întrucât potrivit art. 322 alin.  (8) din Codul de procedură fiscală,  autoritatea solicitată  îi transferă autorităţii solicitante sumele recuperate aferente creanţei, precum şi dobânzile prevăzute la alin. (6) şi (7) art. 322.

Întrebare: Un contribuabil aflat în insolvență are obligații principale la 31.12.2018 mai mari de 1 milion de lei. La data de astăzi mai are obligații restante sub 1 milion de lei. Beneficiază de facilitățile prevăzute de Capitolul 2 din OG nr.6/2019, respectiv dacă achită debitul să se anuleze accesoriile? Dacă ar beneficia de facilități ar însemna ieșirea din insolvență.

Răspuns: OG nr. 6/2019 nu exclude debitorii aflați în insolvență raportat la sfera de aplicare a Cap. II.

Întrebare:. RIF-ul și decizia de impunere primite pe data de 24.07.2019; societatea a achitat debitul până pe data de 24.08.2019. Societatea beneficiază de anularea accesoriilor ? Care este procedeul ?

Răspuns: În acest caz urmează  procedura stabilită prin OMFP  nr.3126/2019  în sensul că poate depune direct cererea de anulare accesorii, înțelegând că are achitat debitul principal, cu respectarea condițiilor din OG nr.6/2019 respectiv debitele să aparțină obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și a celorlalte condiții.

Întrebare:. Urmare pierderii efectelor unei decizii de suspendare a actului administrativ fiscal, contribuabilul are obligații în cuantum mai mare de un milion lei ( exemplu: 900 mii lei impozit pe profit și 500 mii lei TVA). A depus Notificare pentru Capitolul I . În condițiile în care efectuează  plata obligațiilor principale reprezentând TVA (500 mii lei), obligațiile principale se reduc sub cuantumul de un milion lei . Astfel, poate depune Notificarea pe Capitolul II (plata diferenței obligațiilor principale și anularea tuturor obligațiilor de plată accesorii) ?

Răspuns: În situația în care în CAF-ul emis ca urmare a depunerii notificării obligațiile bugetare principale  la 31 decembrie 2018 sunt mai mici de un milion contribuabilul poate beneficia de facilitățile prevăzute de Capitolul II, cu îndeplinirea și a celorlalte condiții.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *