Articole presa

Repartizarea trimestriala de dividende

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 05 septembrie 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/repartizarea-trimestriala-de-dividende/

Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare .

Completarea , în acest sens, a legii contabilității a fost efectuată prin Legea nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 , precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației .

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice , Transparență decizională , a fost publicat , în data de 27.08.2018 , Proiect Ordin pentru completarea unor reglementări contabile , proiect prin care sunt propuse a se reglementa , în principal, următoarele :

  1. Referitor la situațiile financiare interimare:

Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special , fiind destinate repartizării

de divedende în cursul exercițiului financiar .

Acestea urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Se propune ca situațiile financiare interimare să fie formate din:

– bilanț/situația poziției financiare;

– contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;

– politicile contabile semnificative.

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile .

Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii .

Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

  1. Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar:

Se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”).

Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcțiunea conturilor se va completa în mod corespunzător, prin includerea funcțiunii acestui cont.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *