Articole presa

Case de marcat: facilități, obligații, termene

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 22 august 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/case-de-marcat-facilitati-obligatii-termene/

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 08.08.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistență și îndrumare online pentru contribuabili.

Tema sesiunii de asistență online: ”Case de marcat: facilități, obligații, termene”.

Mai jos, prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili și răspunsurile oferite de reprezentanții ANAF, cu mențiunea că, în cadrul acestei sesiuni de asistență online, reprezentanții ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunțată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc.

Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluționate în perioadele următoare – potrivit informațiilor furnizate de specialiștii Direcției Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

 1. Întrebare contribuabil: ” În cazul stațiilor de carburanți, trebuie o avizare a casei de marcat împreună cu soluția software.

          Răspuns ANAF: Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru această activitate economică, iar programele de aplicație trebuie înregistrate la ICI.

În acest sens, HG nr.479/2003 prevede că, programele de aplicație externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de HG nr.1621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.

Aparatele de marcat electronice fiscale destinate staţiilor de comercializare a carburanţilor care, în aceeaşi locaţie, pe lângă carburanţi mai comercializează şi alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanţi şi unul pentru celelalte produse. Programul de aplicaţie trebuie să controleze şi să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanţi de vânzarea celorlalte produse.

 1. Întrebare contribuabil: În cazul în care un contribuabil a achiziționat casa de marcat în luna iulie 2018 începând cu ce dată trebuie să depună declarația cu datele exportate din casa de marcat?

          Răspuns ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF nr.627/2018.

Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică. Obligația intră în vigoare cu data de 1 august 2018. Programul de asistenţă și, implicit, formularul pdf, vor fi puse la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 1. Întrebare contribuabil: Conform OUG nr.28/1999 se exceptează de la obligația casei de marcat: comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență.

Vă rog să definiți noțiunea de comerț prin corespondență.

În cazul în care o firmă cu activitate preponderentă de comerț cu ridicata vinde și prin intermediul unei platforme de comerț electronic și livrează cu mașinile proprii și încasează numerar de la clienți, unii fiind persoane fizice, cum este considerat? Are obligația de a deține case de marcat? Dacă da, atunci are obligația de a emite bonuri fiscale pentru toate încasările numerar? Dacă încasarea este pentru o factură emisă acum 1 luna, tot cu bon fiscal se face ?

             Răspuns ANAF: În situația, în care livrarea se efectuează cu mașinile societății și încasați numerar de la clienți, aveți obligația de a deține aparat de marcat electronic fiscal și de a emite bon fiscal.

 1. Întrebare contribuabil: În cazul unei case de marcat achiziționată în iunie cu ce dată se depune declarația cu datele exportate?

          Răspuns ANAF: Obligația intră în vigoare la 1 august 2018. Fișierele se transmit până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate, perioada de raportare este luna calendaristică.

 1. Întrebare contribuabil: Pentru societățile cu obiect de activitate de protecție și pază, care pot avea și contracte cu persoane fizice pentru paza personală, în consecință încasează de la acestea contravaloarea facturilor, este obligatorie achiziția și înregistrarea unei case de marcat electronice fiscale?

          Răspuns ANAF: Facem precizarea că, operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

 1. Întrebare contribuabil: La întreprinderile familiale cu obiect de activitate transport în regim de taxi neplătitoare de TVA care este termenul limită de achiziționare a casei de marcat nouă?

          Răspuns ANAF: Termenul prevăzut de lege este data de 1 august 2018. Nu se aplică sancțiuni pentru nedotare până la data de 1 noiembrie 2018.

 1. Întrebare contribuabil: Potrivit modificărilor aduse de OUG nr.28/1999, cum se realizează transmiterea datelor înregistrate prin casele de marcat cu jurnal electronic către ANAF, respectiv care sunt termenele de transmitere?

           Răspuns ANAF: Fişierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF nr.627/2018. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristică. Obligația intră în vigoare cu data de 1 august 2018 (art. IV din HG nr.804/2017).

 1. Întrebare contribuabil: Dacă la verificarea link-ului https://www.anaf.ro/Reg_AMEF/casa de marcat apare înregistrată, mai trebuie întocmite alte formalități?

         Răspuns ANAF:  Dacă sunteți utilizator al casei de marcat aveți obligația de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a Anexei 6 sau în format electronic a C801.

 1. Întrebare contribuabil: La punctul de lucru al societății, care urmează să se închidă, s-a achiziționat o casă de marcat cu jurnal electronic. Ca și model, ea se afla în listă. Se poate muta casa de marcat de la punctul de lucru la sediul societății? Și dacă da, care este procedura

Răspuns ANAF: Aparatul poate fi mutat la alt punct de lucru. Dumneavoastră informați organul fiscal competent cu privire această schimbare prin completarea și transmiterea fomularului F4105, disponibil la link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4105.html

 1. Întrebare contribuabil:  Pentru încasările cu card sau tichete de vacanță mai există obligativitatea de a emite bon fiscal ?

          Răspuns ANAF: În sensul art.1 alin.(1) din OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin operatori economici se înţelege persoanele fizice şi juridice, întreprinderile familiale, precum şi orice alte entităţi, cu excepţia instituţiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie. De asemenea, în sensul art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale, tichetului Rabla şi altele asemenea. Având în vedere prevederile legale mai sus menționate vă informăm că trebuie să emiteți bon fiscal.

 1. Întrebare contribuabil: O societate farmaceutică care are puncte de lucru pe trei județe, pentru depunerea declarației C801 în SPV trecem toate județele sau câte o declarație pentru fiecare județ?

          Răspuns ANAF: Veți depune un singur formular C801, chiar dacă instalați aparatele de marcat în județe diferite. Dacă cele trei județe aparțin unor Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice diferite, veți primi mai multe certificate de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în concordanță cu arondarea teritorială. Din acest motiv, vă adresăm rugămintea de a acorda atenție sporită completării formularului, atât în ceea ce privește seriile de fabricație corespunzătoare aparatelor, cât și cu privire la punctele de lucru/activitățile în care urmează a fi utilizate.

 1. Întrebare contribuabil:  Care sunt sancțiunile pentru nedepunerea formularului C801?

         Răspuns ANAF:  Nedepunerea formularului C801 nu este o contravenție și nu se sancționează, ci este o facilitate de obținere a NUI. Menționăm însă că neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenție și se sancționează.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

ocietate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *