Articole presa

Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 25 iulie 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/aprobarea-sistemului-de-raportare-contabila-la-30-iunie-2018-a-operatorilor-economici/

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.623/18.07.2018 a fost publicat OMFP nr.2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Principalele reglementări vizează următoarele:

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile actului normativ se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 Iunie 2018, încadrarea în criteriul prevăzut mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent.

Raportările contabile la 30 Iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

  • directorul economic, contabilul șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 Iunie 2018 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2018, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportările contabile la 30 iunie 2018.

Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2018.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2018 în condițiile prevăzute de actul normativ se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *