Articole presa

Controlul modului de utilizare a sumelor acordate prin acțiuni de sponsorizare/mecenat, a fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecționate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, a fondurilor publice acordate pentru finanțarea asociațiilor și fundațiilor no-profit

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 12 septembrie 2018.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/controlul-modului-de-utilizare-a-sumelor-acordate-prin-actiuni-de-sponsorizare-mecenat-a-fondurilor-primite-de-beneficiarii-sumelor-redirectionate-din-impozitul-pe-venit-datorat-de-persoanele-fizic/

Curtea de Conturi a României, prin Decizia nr. 28/22.12.2016, a constatat, la Ministerul Finanțelor Publice, următoarele:

– „la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al instituțiilor subordonate acestuia nu se cunosc beneficiarii acțiunilor de mecenat și/sau sponsorizare”,

– „legislația permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înștiințeze instituțiile statului în legătură cu beneficiarii acțiunilor acestora”,

– “la nivelul Ministerului Finanțelor Publice nu există nicio structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care fondurile primite sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994”,

– “pentru suma de 696.378.270 lei încasată de fundații și asociații non-profit din impozitul pe profit redirecționat în anul 2015, nu există certitudinea privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat”,

– „în anul 2015, persoanele fizice au redirecționat un procent de 2% din impozitul pe venit, fiind finanțate astfel un număr de 27.955 unităţi beneficiare cu suma totală de 138.154.114 lei, aşa cum rezultă din datele puse la dispoziţie de către ANAF. Numărul entităţilor care au primit sume mai mari de 100.000 de lei este de 89, dintre care 14 au fost finanţate cu sume cuprinse între 500.000 de lei şi 4.000.000 de lei”,

– „în ambele situații s-a constatat că la nivelul Ministerului Finanțelor Publice  nu a fost identificată nici o structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care sunt cheltuite fondurile publice primite de către beneficiari”,

– „Acest lucru a fost posibil în condițiile în care în prezent legislația în vigoare nu face trimitere la modul în care poate fi verificat cheltuirea acestor resurse și nu indică instituţia/instituţiile cu atribuţii în acest sens”, şi a decis că „Ministerul Finanţelor Publice va realiza o analiză în vederea atribuirii monitorizării şi controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit şi venit unei structuri subordonate, iniţiind în acest sens modificările legislative care se impun, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, în alte scopuri decât cele pentru care s-au înfiinţat.”

De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează mecanisme și proceduri prin care Statul Român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanțarea asociațiilor și fundațiilor non-profit.

În scopul asigurării și protejării interesului public a fost necesară reglementarea măsurii ca Ministerul Finanțelor Publice, ca organism cu atribuții de control al sumelor alocate de la bugetul general consolidat, să fie abilitat să exercite controlul:

– modului de utilizare a sumelor acordate prin acțiuni de sponsorizare/ mecenat pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfăşurate de beneficiarul sponsorizării, respectiv ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, reducând impozitul pe profit/venit, în sensul respectării Legii nr. 32/1994,

– modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

– modului de utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit.

În acest sens , pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice , Transparență decizională , a fost publicat , în data de 23.08.2018 , Proiectul Ordonanței privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de  Ministerul Finanțelor Publice .

Proiectul actului normativ a fost adoptat în ședința Guvernului din data de 29.08.2018 .

Actul normativ adoptat reglementează , în principal , următoarele :

  1. Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
  2. Controlul modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate în baza Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în scopul pentru care au fost înfiinţaţi sau funcţionează, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
  3. Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

Acțiunile de control care se realizează potrivit acestui act normativ vizează inclusiv perioada anterioară intrării în vigoare a acestuia, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *