Articole presa

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean la data de 21 iulie 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/raportarea-contabila-la-30-iunie-2020-a-operatorilor-economici/

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 17 iulie 2020, Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile.
Aspectele propuse a se reglementa sunt prezentate în Referatul de aprobare – în cele ce urmează limitându-ne a prezenta următoarele:

1. Prevederi referitoare la raportările contabile
Se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Informaţiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile fiecărei categorii de operatori economici, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de ordin este structurat astfel încât să rezulte care este conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entităţi în funcţie de reglementările contabile aplicabile.
Pentru raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparaţie cu situaţiile financiare anuale.
Raportările contabile la 30 iunie 2020 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

2. Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

a) referitor la Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014.
Proiectul de ordin aduce unele clarificări în ceea ce priveşte amortizarea imobilizărilor, după cum urmează:
– entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile;
– amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

b) referitor la Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016.
În vederea îndeplinirii cerinţelor referitoare la prezentarea de informaţii, cuprinse în IFRS-uri, se propune introducerea în Planul de conturi cuprins în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară a unor conturi distincte care să evidenţieze diferenţele de impozit pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale, în accepţiunea interpretării IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale”, precum şi diferenţele rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare, potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing”.
Pentru diferenţele de impozit pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale, menţionate mai sus, se propune raportarea distinctă a acestei informaţii în cadrul formularului „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, astfel încât indicatorul respectiv să fie prezentat distinct de impozitul pe profit curent, determinat potrivit legislaţiei fiscale.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscal

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *