Articole presa

Prorogarea termenului prevăzut pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 12 martie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/prorogarea-termenului-prevazut-pentru-depunerea-declaratiei-unice-privind-impozitul-pe-venit-si-contributiile-sociale-datorate-de-persoanele-fizice/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 07.03.2019, Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea articolului II al Legii nr.145/2018  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Motivul emiterii actului normativ este conținut în Nota de fundamentare, astfel:

  • luând în considerare caracterul de noutate al procedurii de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” şi prin intermediul serviciului „Depunere declarații” şi numărul mare de contribuabili care accesează portalul ANAF, în scopul evitării blocării sistemului electronic şi implicit imposibilitatea de depunere a declaraţiilor în termenul legal;
  • având în vedere riscul neconformării contribuabililor persoane fizice care au obligația să completeze și să depună, până la data de 15 martie 2019 inclusiv formularul 230 şi respectiv, declaraţia unică, având în vedere timpul foarte scurt de la data la care formularele au devenit accesibile și data până la care acestea pot fi depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • în scopul evitării aplicării de sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă;
  • pentru a acorda entităților nonprofit și unităţilor de cult, beneficiare, posibilitatea de a colecta, centraliza și depune formularele 230, în timp util şi exprimarea opţiunii de către contribuabili în ceea ce priveşte destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor”;
  • se impune prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative și de plată a impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale.

Prin proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului se propune, pentru anul 2019, prorogarea termenului de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din  impozitul anual pe veniturile din  salarii  și din  pensii”, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv.

Totodată, se propune şi prorogarea termenului pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, pâna la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

În ceea ce priveşte acordarea bonificaţiei pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi plata integrală a obligaţiilor fiscale, se propune prorogarea termenului de 15 martie 2019 inclusiv până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

De asemenea, în anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut în Codul fiscal, pâna la care organul fiscal central transmite, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului fişierul care cuprinde valoarea bonificaţiei acordate reprezentând contribuția de asigurări sociale, se propune să fie prorogat până la data de 15 august 2019 inclusiv.

Măsurile propuse privind prorogarea unor termene sunt favorabile contribuabililor persoane fizice, deoarece amână termenul până la care se depune declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice şi formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând  2% sau 3,5% din  impozitul  anual  pe  veniturile  din  salarii  și din  pensii„, evitând riscul neconformării, și asigurând, în același timp o perioadă mai mare pentru îndeplinirea obligaţiilor, protejându-se astfel buna-credinţă a contribuabililor.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *