Articole presa

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 19 martie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-2/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 08.03.2019, Proiectul Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2005 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

Motivul emiterii actului normativ este conținut în Nota de fundamentare, astfel:

  • Nomele metodologice cuprind la pct. 23 prevederi referitoare la regimul TVA aplicabil în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii, în concordanță cu jurisprudența CJUE, respectiv cu cauza Cauza C-349/96 Card Protection Plan.

Schimbările preconizate prin emiterea actului normativ:

  • Având în vedere Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam, care aduce clarificări suplimentare în ceea ce privește regimul TVA aplicabil operațiunilor complexe, se propune completarea normelor de la pct. 23 cu o trimitere și la acest caz, precum și introducerea unui alineat nou, alin. (8) la pct. 38, pentru clarificarea regimului TVA aplicabil operațiunilor complexe, când poate fi identificată o operațiune principală.
  • Totodată, se propune modificarea prevederilor pct. 37 alin. (11) pentru corelare cu propunerile de modificare a pct. 23 și 38.

Modificările și completările aduse prin proiectul de hotărâre, menționat mai sus, vizează următoarele:

Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată”

  1. La punctul 23 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în cazul în care furnizorul/prestatorul realizează mai multe livrări/prestări către clientul său, în cadrul aceluiaşi contract sau aceleiaşi tranzacţii, trebuie să se determine dacă există o operaţiune principală şi alte operaţiuni accesorii sau dacă fiecare operaţiune poate fi considerată independentă. O livrare/prestare trebuie să fie considerată ca accesorie unei livrări/prestări principale dacă nu constituie pentru client un scop în sine, ci un mijloc de a beneficia în cele mai bune condiţii de livrarea/prestarea principală realizată de furnizor/prestator. Operaţiunile accesorii beneficiază de tratamentul fiscal al operaţiunii principale referitoare, printre altele, la locul livrării/prestării, cotele, scutirile, ca şi livrarea/prestarea de care sunt legate. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-349/96 Card Protection Plan și în cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV;

  1. La punctul 37, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA, la un preţ total, și nu se poate stabili o operațiune principală, se aplică cota de TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în caz contrar se consideră că are loc o operațiune complexă unică, aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a pachetului. Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condiţiile prevăzute la pct. 7 alin. (10) lit. a).

Exemplul 1: La vânzarea unui coş care are un preţ total, care cuprinde atât produse alimentare, cât şi băuturi alcoolice şi produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte, în măsura în care bunurile care compun coșul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA la valoarea totală a coșului.

Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit, în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de 19%.”

  1. La punctul 38, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8)  În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA, și se poate stabili o operațiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operațiunii principale, conform pct. 23 alin. (1) lit. b), chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație poate fi identificat, astfel cum s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie în Cauza C-463/16 Stadion Amsterdam CV.

Exemplu: O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziționării unui pachet de bunuri și servicii constând în acces la un eveniment sportiv și facilități în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare, etc. În această situație, chiar dacă prețul fiecărui element care compune prețul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestație ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestația principală.”

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *