Articole presa

Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 06 martie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-publicare-a-listelor-debitorilor-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante/

             Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 28.02.2019, proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.558/2016.

Modificarea și completarea Procedurii a fost necesară motivat de următoarele schimbări legislative aduse prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscale bugetare:

  • prin completarea prevederilor art.157 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, nu sunt considerate obligații fiscale restante obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale contestate potrivit legii și care sunt garantate conform reglementărilor art.210-211 sau art.235 din Codul de procedură fiscală;
  • conform prevederilor art.157 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide și exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante;
  • prin dispozițiile art.162 alin.(1) din Codul de procedură fiscală s-a reglementat obligativitatea organelor fiscale de a publica, pe pagina de internet a ANAF, numai lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, eliminându-se, astfel, de la publicare lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante; de asemenea, noutatea adusă de prevederile art.162 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, a impus și modificarea modelului formularului ”Notificare privind obligațiile fiscale restante”, în sensul eliminării transmiterii acestor notificări debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante.

Modificările și completările aduse prin proiectul de ordin, menționat mai sus, vizează, în principal, următoarele:

  1. La punctul 3, ”Nu sunt considerate obligații fiscale restante”, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală”;

  1. Punctul 31, ”Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante…”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„31. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare şi cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante.”

  1. Punctul 4, ”Nu fac obiectul publicării potrivit pct.1…” se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice”.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *