Articole presa

Procedura de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata aTVA

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 07 martie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-organizare-si-functionare-a-registrului-persoanelor-care-aplica-plata-defalcata-a-tva/

            În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1036 din data de 28.12.2017, a fost publicată Legea nr.275/2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA.

Prin acest act normativ au fost aduse modificări regulilor de funcționare a mecanismului de plată defalcată a TVA, inclusiv modului de organizare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, registru care este public și se afișează pe site-ul agenției.

Potrivit prevederilor legale, înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, din oficiu, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care înregistrează obligații fiscale restante reprezentând TVA sau se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Înscrierea în registru se face și pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care optează să aplice mecanismul de plată defalcată a TVA sau care au obligația să notifice organului fiscal competent aplicarea plății defalcate a TVA întrucât au intrat sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență după data de 31 decembrie 2017.

Având în vedere modificările legislative aduse Ordonanței Guvernului nr.23/2017, a fost necesară aprobarea unei Proceduri de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, care să cuprindă toate situațiile legale în care organele fiscale înscriu/radiază persoane impozabile din acest registru.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.187 din data de 28.02.2018, a fost publicat Ordinul nr.565/2018 din 28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Informaţiile cuprinse în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici.

Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii:

a. codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

b.denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/ instituţiei publice;

c. adresa domiciliului fiscal;

d. data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

e. data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);

f. modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte;

g. data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;

h. informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

Registrul se actualizează prin înscrierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a.persoanele impozabile care depun notificare la organul fiscal competent pentru exercitarea opţiunii de aplicare a plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b. persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, şi care depun notificare privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c. persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 martie 2018;

d.persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă;

e.persoanele impozabile care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 martie 2018;

f.persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, dar care nu au depus notificare în acest sens la organul fiscal competent. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 a lunii următoare celei în care se constată că persoana impozabilă a intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Registrul se actualizează şi prin modificarea informaţiilor privind modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, în situaţia în care persoanele impozabile care aplicau, în mod opţional, mecanismul de plată defalcată îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism. În această situaţie se specifică şi data de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie.

Registrul se actualizează şi prin radierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a) persoanele impozabile care au aplicat opţional mecanismul de plată defalcată a TVA şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanţă, dacă acestea nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b) persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanţă, întrucât au înregistrat obligaţii fiscale reprezentând TVA restante şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c) persoanele impozabile care au aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, întrucât s-au aflat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

d) persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Radierea se face, din oficiu, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Persoanele interesate pot accesa informaţii privind contribuabilii înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii, fiind permisă consultarea informaţiilor pentru fiecare persoană în parte, identificată prin codul de înregistrare în scopuri de TVA.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *