Articole presa

Proiect pentru modificarea si completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 21 februarie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/proiect-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-241-2005-pentru-prevenirea-si-combaterea-evaziunii-fiscale/

             Nereținerea  sau neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevazut de lege, a unor impozite și contribuții va fi, din nou, incriminată ca faptă de evaziune fiscală.

Fundamentarea Proiectului Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și constatarea evaziunii fiscale , … , are în vedere, în principal, următoarele :

a) necesitatea responsabilizării angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale obligatorii – în condițiile în care sarcina fiscală a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate a fost transferată în totalitate în sarcina angajatului , angajatorul urmând ca , în continuare , să stabilească , să rețină , să declare și să plătească obligațiile datorate ;

b) refacerea mijlocului legal de protecție a bugetului general consolidat al statului, dar și a persoanelor cărora li s-au reținut impozitele cu diferite destinații (contribuții, impozite etc.), dar nu au fost virate la bugetul general consolidat.

Astfel , în proiectul actului normativ se prevede Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri”.

        Concret , anexa proiectului de act normativ cuprinde 32 de impozite și contribuții care vor intra sub incidența prevederilor art.6 din Lege , astfel :

 1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 2. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 3. Impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor
 4. Impozitul pe veniturile din arendă
 5. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 6. Impozit pe veniturile sub formă de dividende
 7. Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 8. Impozitul pe veniturile din pensii
 9. Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
 10. Impozitul pe veniturile din alte surse
 11. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal
 12. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal
 13. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II
 14. Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
 15. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
 16. Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un rezident
 17. Impozitul pe veniturile din dobânzi obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
 18. Impozitul pe veniturile din redevențe obținute de un nerezident, primite de la un rezident
 19. Impozitul pe veniturile din redevențe obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevența este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
 20. Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un rezident
 21. Impozitul pe veniturile din comisioane obținute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
 22. Impozitul pe venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România obținute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane
 23. Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, obținute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România
 24. Impozitul pe venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române
 25. Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obținute de un nerezident, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport
 26. Impozitul pe venituri din profesii independente desfășurate în România, obținute de un nerezident – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare – în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat
 27. Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obținute de un nerezident
 28. Impozitul pe veniturile din dividende obținute de un nerezident, primite de la un rezident
 29. Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie
 30. Impozitul pe venituri obținute de un nerezident,la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câștigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal
 31. Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române
 32. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

                 Proiectul de act normativ nu se aplică momentan . Pentru a intra în vigoare, acesta are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *