Articole presa

Procedura de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 31 octombrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-de-indrumare-si-asistenta-a-contribuabililor-platitorilor-2/

În completarea materialului publicat anterior(18.10.2021) pe această temă, în cele ce urmează prezentăm principalele reglementări privitoare la Modalitățile de acordare a îndrumării și asistenței.

           B.3) Modalităţi de acordare a îndrumării şi asistenţei

           B.3.1) Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent

Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul organului fiscal competent cu administrarea creanţelor fiscale se realizează de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul structurilor precizate la lit.B.1 din materialul publicat anterior pe această temă.

            B.3.2Îndrumarea şi asistenţa acordate în format letric

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă în format letric, contribuabilii/plătitorii pot adresa una sau mai multe cereri structurii competente, conform regulilor stabilite potrivit Procedurii.

Structurile competente pot solicita contribuabililor/plătitorilor comunicarea de informaţii, explicaţii, precum şi prezentarea de documente necesare formulării de răspunsuri la cererile acestora. . Termenul de transmitere de către contribuabili/plătitori a răspunsului este de 15 zile de la comunicarea solicitării de furnizare a informațiilor, explicațiilor sau documentelor. În cazul în care contribuabilii/plătitorii nu dau curs acestei solicitări aceasta se clasează.

             B.3.3) Îndrumarea şi asistenţa acordate prin e-mail

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă, în scris, prin e-mail, contribuabilii/plătitorii completează formularul electronic de pe portalul ANAF, înscriind în mod obligatoriu toate datele de identificare.

Răspunsurile la solicitările contribuabililor/plătitorilor se comunică acestora în format electronic.

            B.3.4) Îndrumarea şi asistenţa prin  „Spaţiul privat virtual”

Contribuabilii/Plătitorii persoane fizice, persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică, înregistrați în „Spaţiul privat virtual”, pot adresa, direct sau prin reprezentanții sau împuterniciții acestora, cereri de îndrumare şi asistenţă în domeniul legislației fiscale, precum şi în domeniul tehnologiei informaţiei prin accesarea formularului de contact din cadrul acestui serviciu.

Pentru a adresa cereri de îndrumare și asistență persoanele trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunsurile la cererile adresate de contribuabili/plătitori se comunică de structurile din cadrul organului fiscal central competent  , în format electronic prin intermediul aceluiaşi serviciu.

            B.3.5) Îndrumarea şi asistenţa prin telefon

Pentru a beneficia de îndrumare și asistenţă prin telefon, cu excepția asistenței în domeniul contabil, contribuabilii/plătitorii se adresează Call-center-ului.

Numărul unic de telefon alocat îndrumării și asistenţei contribuabililor/plătitorilor este mediatizat prin intermediul portalului ANAF sau/şi prin alte mijloace disponibile.

În cazul în care, în timpul convorbirii telefonice, se constată că problematica fiscală și/sau nefiscală, solicitată sau aspectele tehnice prezentate au un grad ridicat de complexitate şi dificultate sau răspunsul nu se regăsește, în mod explicit, în bazele de date specifice activității de asistență ale ANAF sau în reglementările legale, contribuabilul/plătitorul este îndrumat să solicite îndrumare și asistență prin celelalte modalități prevăzute în Procedură.

În cazul în care, în timpul convorbirii telefonice, se constată că pentru îndeplinirea obligației fiscale contribuabilul/plătitorul are nevoie de asistență în vederea accesării unor servicii disponibile pe site-ul ANAF, acesta este îndrumat să contacteze Call center–ul prin intermediul serviciului de chat disponibil pe site-ul ANAF. În acest sens contribuabilul/plătitorul completează datele de identificare solicitate de acest serviciu.

În situația în care contribuabilul/plătitorul solicită prin intermediul serviciului de chat alte informații acesta este îndrumat să solicite îndrumare și asistență prin celelalte modalități prevăzute în Procedură.

B.3.6) Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu

Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor constau în furnizarea, din inițiativa organului fiscal central, de informaţii în sensul celor precizate la lit.A din materialul publicat anterior pe această temă.

DGAC monitorizează activitatea de îndrumare și asistență a contribuabililor/plătitorilor desfășurată de structurile teritoriale, selectează problemele ce prezintă relevanță pentru contribuabili/plătitori și/sau organele fiscale din subordinea ANAF și actualizează „aplicația ANAFI” ori emite materiale informative pentru îndrumarea acestora, după caz.

Ori de câte ori consideră necesar DGAC transmite la MF o sinteză a solicitărilor de îndrumare și asistență  a contribuabililor primite de toate structurile de asistență a contribuabililor, în scris, e-mail sau telefon, pentru care apreciază că necesită clarificare prin modificarea si/sau completarea prevederilor legale din domeniul legislației fiscale, însoțite de motivarea aferentă, în vederea analizării necesității adoptării unor măsuri legislative.

Îndrumarea şi asistenţa acordate din oficiu contribuabililor/plătitorilor se  realizează prin orice instrument aflat la dispoziţia organului fiscal, cum ar fi: elaborarea şi distribuirea de materiale informative (ghiduri, broşuri, pliante, afişe şi altele asemenea), inițierea unor comunicate de presă, publicarea de comunicate, organizarea de întâlniri de lucru cu grupuri de contribuabili/plătitori, educație fiscală, campanii de informare desfășurate în colaborare cu alte instituții publice privind diverse acțiuni/tematici fiscale, furnizarea de informaţii în cadrul emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, organizare de sesiuni de informare pe pagina oficială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, deschisă pe website-ul rețelei de socializare, publicarea materialelor informative pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi altele asemenea.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *