Articole presa

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 01 mai 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale/

             Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, s-a introdus obligația ca ”operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.”

Astfel, operatorii economici respectivi au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, aceștia (operatorii economici) vor elibera/emite și factura.

Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației: ”În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului.”

Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.

În cazul în care operatorii economici nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prezentate mai sus, clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

În situația în care operatorii economici refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prezentate mai sus, acesta din urmă (clientul) are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

Operatorii economici sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor menționate mai sus. Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice (a se vedea Ordinul ministrului finanțelor publice nr.159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale).

Începând cu data de 01 Iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale, iar operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au această obligație începând cu data de 01 August 2018.

Sunt exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale încasările efectuate din următoarele activități:

 1. comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
 2. vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
 3. transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
 4. activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
 5. activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
 6. activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 7. vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
 8. comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
 9. serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 10. vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
 11. încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;
 12. efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
 13. serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 14. activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 15. serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 16. livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat;
 17. comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

 Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *