Articole presa

Noi reglementări în domeniul fiscal/procedurii fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 23 martie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/noi-reglementari-in-domeniul-fiscal-procedurii-fiscale/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 22 martie 2021, Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și prorogarea unor termene .

În cele ce urmează, prezentăm principalele schimbări preconizate în domeniul fiscal/procedurilor fiscale  – asa cum sunt conținute în Nota de fundamentare a proiectului actului normativ .

A.Reglementări în domeniul fiscal :

  1. Măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități

În contextul menținerii restricțiilor privind desfășurarea activităților, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se propune scutirea de impozit specific unor activități, pentru anul 2021, pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021. 

B.Măsuri în domeniul procedurii fiscale:

  1. Restructurarea obligațiilor bugetare

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, și condițiile în care criza COVID se acutizează având ca rezultat noi restricții inclusiv de natură economică, este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Ținând cont de faptul că, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restructurare se împlinește la 31 martie 2021, iar efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare.

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.

În plus, se propune ca pentru debitorii care au notificat organul fiscal în perioada 2019-2021  și nu au depus cererea de restructurare, să se stabilească un termen rezonabil de îndeplinire a condițiilor și depunerea planului de restructurare. În caz contrar, urmează a începe executarea silită tocmai pentru îndeplinirea condițiilor și depunerea planului de restructurare. Dacă ulterior începerii executării silite debitorul depune solicitarea de restructurare, în această situație organul fiscal va dispune suspendarea măsurilor de executare silită până la soluționarea cererii, după caz. Luând în considerare numărul semnificativ al notificărilor raportat la numărul cererilor de restructurare, se justifică stabilirea acestui termen rezonabil de depunere a cererii astfel încât să se analizeze de către organul fiscal dacă planul de restructurare este viabil sau nu.

Similar se impune același tratament și pentru cei care vor depune notificări după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  1. Rambursarea TVA

          Se propune prorogarea termenului pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022.

  1. Anularea unor obligații accesorii

Ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confrunta contribuabilii afectați direct sau indirect de criza Covid – 19, și analizând impactul pe care l-a avut adoptarea facilităților fiscale, adoptate după data intrării în starea de urgență, se impune continuarea aplicării acestor masuri fiscale până la data de 31 ianuarie 2022.

  1. Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central

Având în vedere faptul că cererile pentru acordarea eșalonării la plată în formă simplificată au fost depuse într-un număr semnificativ atât până la sfârșitul anului trecut, cât și de la începutul acestui an, se constată că acest tip de facilitate fiscală a prezentat un interes crescut din partea contribuabililor, ceea ce conduce la necesitatea prorogării termenului de acordare a acestei facilități până la data de 30 septembrie 2021.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *