Articole presa

Emiterea deciziei de impunere urmare a verificării documentare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 16 martie 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/emiterea-deciziei-de-impunere-urmare-a-verificarii-documentare/

În ediția din data de 14 octombrie 2020, motivat de intrarea în vigoare a reglementărilor conținute în OPANAF nr.3632 din 5 octombrie 2020 ( publicat în Monitorul Oficial Nr.921/9 octombrie 2020) privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare, am prezentat materialul ” Verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului ” .

Cu privire la organele fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare,am arătat că, în conformitate cu prevederile OPANAF Nr.3632/2020 , acestea sunt următoarele :

  • funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală ;
  • funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală ;
  • funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice .

Modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară au fost aprobate prin OPANAF Nr.3666/2020 din 7 octombrie 2020 – publicat în Monitorul Oficial Nr. 938/13 octombrie 2020 .

Art.3 din Ordin reglementează că Direcția generală de administrare a marilor contribuabili , Direcția generală control venituri persoane fizice , direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora, precum și Direcția generală antifraudă fiscală, vor aduce la îndeplinire prevederile actului normativ .

Așa după cum am prezentat în ediția din data de 14 octombrie 2020, în situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informațiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta înștiințează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu înștiințarea, organul fiscal solicită și documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale.

În cazul în care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de zile de la comunicarea înștiințării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.

Arătăm, în acest sens , și următoarele :

  • în conformitate cu prevederile Art.149 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare, decizia de impunere emisă ca rezultat al verificării documentare este o decizie sub rezerva verificării anterioare;
  • în conformitate cu prevederile Art. 149 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare , decizia de impunere emisă ca rezultat al verificării documentare fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă .

Apreciem necesară reluarea și completarea temei ” Verificarea documentară” , motivat , în principal, de următoarele:

  1. Până la data intrării în vigoare a prevederilor OPANAF Nr.3632/2020 și OPANAF Nr.3666/2020 , funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală aveau competențe de efectuare a controlului operativ și inopinat – potrivit prevederilor Cap.III , Controlul antifraudă , din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare, rezultatele controlului antifraudă materializându-se în procesul verbal de control / act de control care constituie mijloc de probă în sensul prevederilor Art.55 din Lege ;
  2. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor OPANAF Nr. 3632/2020 și Nr. 3666/2020 , funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală au și competențe pentru efectuarea verificării documentare și, după caz , de a emite decizia de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale .

În acest sens , menționăm că potrivit prevederilor Art. 95 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările  ulterioare , ” Organul fiscal emite decizia de impunere ori de câte ori acesta stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare , a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii” .

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *