Articole presa

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, partea a IV-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 04 iulie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-partea-a-iv-a/

 

În finalul materialului privitor la modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal vom prezenta, în sinteză, principalele modificări și completări referitoare la ”Contribuția de asigurări sociale de sănătate”.

Totodată, vom prezenta principalele exemple privind aplicarea prevederilor care reglementează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

            a. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din următoarele categorii: venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse.

Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute mai sus, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează de către persoanele fizice care estimează că vor realiza în anul în curs venituri nete cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară.

Persoanele fizice care estimează pentru anul în curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de bază minime brute pe țară nu datorează contribuția, dar pot opta pentru plata acesteia.

Exemplu:

”Un intermediar, persoană fizică, estimează că în cursul anului 2018 va realiza un venit net anual din desfăşurarea activităţii de intermediere, în valoare de 50.000 lei. Totodată, estimează că în cursul anului va obţine un venit net din drepturi de proprietate intelectuală ca urmare a editării unei cărţi, în valoare de 10.000 lei.

Salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna iulie 2018 este de 1.900 lei.

Venitul net anual estimat pentru anul în curs este de 60.000 lei (50.000 lei + 10.000 lei).

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de 22.800 lei.

Din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă următoarele:

a) încadrarea în plafon:

– venitul net anual, cumulat, estimat, este mai mare decât 12 salarii minime brute pe ţară (60.000 lei > 22.800 lei).

Rezultă că persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

b) stabilirea bazei de calcul al contribuţiei:

– 22.800 lei x 10% = 2.280 lei”.

            b. Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și alte categorii de venituri.

Persoanele fizice care în cursul anului, încep o activitate independentă sau încep să realizeze venituri din următoarele categorii: venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse, verifică încadrarea în plafonul anual reglementat corespunzător numărului de luni de activitate,. Plafonul luat în calcul se stabilește proporțional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârșitul anului. În situația în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârșitul anului se încadrează în plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Recalcularea contribuției se efectuează astfel:

  • modificarea plafonului anual corespunzător numărului de luni de activitate;
  • rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de activitate;
  • încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul recalculat;
  • determinarea contribuției datorate, recalculată prin aplicarea cotei (10%) asupra bazei de calcul rectificate.

Același tratament se aplică și pentru situația în care, în cursul anului, persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, își suspendă temporar activitatea sau încetează activitatea, potrivit legislației în materie.

În acest caz, contribuția nu se datorează începând cu luna în care intervine modificarea.

Exemplu:

”O persoană fizică începe în data de 1 august 2018 să desfăşoare o activitate independentă (traducător) şi estimează un venit net de 30.000 lei.

Până la data de 1 septembrie 2018 depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi îşi stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul 2018 după cum urmează:

a) stabilirea plafonului anual corespunzător numărului de luni de activitate:

22.800 lei : 12 luni x 5 luni de activitate = 9.500 lei

b) încadrarea venitului net estimat pentru lunile de activitate până la sfârşitul anului în plafonul stabilit la lit. a):

Întrucât suma de 30.000 lei este mai mare decât plafonul recalculat de 9.500 lei persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

c) determinarea contribuţiei datorate

9.500 lei x 10% = 950 lei”.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *