Articole presa

Modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, partea a III-a

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 27 iunie 2018

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-227-2015-privind-codul-fiscal-partea-a-iii-a

           În continuarea materialelor publicate în edițiile din 13 și respectiv, 20.06.2018, în ediția de azi, 27.06.2018, vom prezenta, în sinteză, principalele modificări și completări la Titlul V – ”Contribuții sociale obligatorii”.

Totodată, vom prezenta principalele exemple privind aplicarea prevederilor referitoare la contribuțiile sociale obligatorii.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de către persoanele fizice care estimează că vor realiza în anul în curs venituri nete cumulate, cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară.

Persoanele fizice care estimează pentru anul în curs venituri nete cumulate sub nivelul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară nu datorează contribuţia, dar pot opta pentru plata acesteia.

Persoanele fizice care datorează contribuţia, precum şi cele care optează pentru plata acesteia îşi aleg o valoare, reprezentând baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, cel puţin egală cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară, care constituie «venitul ales».

            Exemplu: ”Un intermediar, persoană fizică, estimează că în cursul anului 2018 va realiza un venit net anual din desfăşurarea activităţii de intermediere, în valoare de 50.000 lei. Totodată, estimează că în cursul anului va obţine un venit net din drepturi de proprietate intelectuală ca urmare a editării unei cărţi, în valoare de 10.000 lei. Persoana fizică nu are calitatea de salariat sau pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale.

Salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna iulie 2018 este de 1.900 lei.

Plafonul minim lunar în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS este de 22.800 lei (1.900 lei x 12 luni).

Venitul net anual estimat pentru anul în curs este de 60.000 lei (50.000 lei + 10.000 lei).

Din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă următoarele:

a) încadrarea în plafon:

– venitul net anual, cumulat, estimat, este mai mare decât 12 salarii de bază minime brute pe ţară (60.000 lei > 22.800 lei);

Rezultă că persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale.

b) stabilirea bazei de calcul al contribuţiei la venitul ales:

– alege ca bază de calcul suma de 30.000 lei.”

a) Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele fizice depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului în curs. Pentru anul 2018, declaraţia se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv.

Persoanele fizice care încep să desfăşoare o activitate independentă sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală în cursul anului verifică încadrarea în plafonul anual, corespunzător numărului de luni de activitate. Plafonul luat în calcul se stabileşte proporţional cu numărul lunilor de activitate rămase până la sfârşitul anului. În situaţia în care veniturile nete cumulate estimate a se realiza până la sfârşitul anului sunt cel puţin egale cu plafonul recalculat, persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale.

Exemple:

  • ”Un comerciant, persoană fizică, estimează că în cursul anului 2018 va realiza un venit net anual în valoare de 150.000 lei. Persoana fizică nu are calitatea de pensionar şi nu este asigurată în sistem propriu de asigurări sociale. Salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna iulie 2018 este de 1.900 lei. Plafonul minim lunar în funcţie de care se stabileşte obligaţia plăţii CAS este de 22.800 lei (1.900 lei x 12 luni). Venitul net anual estimat pentru anul în curs este de 150.000 lei.

Din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă următoarele:

a) încadrarea în plafon:

– venitul net anual, cumulat, estimat, este mai mare decât 12 salarii de bază minime brute pe ţară (150.000 lei > 22.800 lei);

Rezultă că persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale.

b) stabilirea bazei de calcul al contribuţiei la venitul ales:

– alege ca bază de calcul suma de 25.000 lei.

c) stabilirea contribuţiei datorate: 25.000 lei x 25% = 6.250 lei.”

  • ”O persoană fizică începe în data de 1 august 2018 să desfăşoare o activitate independentă (traducător) şi estimează un venit net de 30.000 lei. Până la data de 1 septembrie depune la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi îşi stabileşte contribuţia de asigurări sociale datorată pentru anul 2018 după cum urmează:

a) stabilirea plafonului anual corespunzător numărului de luni de activitate:

22.800 lei: 12 luni x 5 luni de activitate = 9.500 lei

b) încadrarea venitului net estimat pentru lunile de activitate până la sfârşitul anului în plafonul stabilit la lit. a).

Întrucât suma de 30.000 lei este mai mare decât plafonul recalculat de 9.500 lei persoana fizică datorează contribuţia de asigurări sociale.

c) alegerea venitului ca bază de calcul al contribuţiei care nu poate fi mai mic decât plafonul recalculat de 9.500 lei. Persoana fizică a ales ca bază de calcul al contribuţiei un venit de 10.000 lei.

d) determinarea contribuţiei datorate: 10.000 lei x 25% = 2.500 lei.”

  • ”O persoană fizică încheie un contract cu o publicaţie, pentru realizarea unor articole jurnalistice. Contractul este încheiat începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 1 an şi trei luni. Valoarea contractului este de 90.000 lei. Plata se efectuează, lunar, pe parcursul derulării contractului, în tranşe egale de 6.000 lei, astfel încât venitul brut estimat pentru anul 2018 este de 72.000 lei.

Venitul net estimat pentru anul 2018 este de 43.200 lei. Întrucât venitul net estimat este mai mare decât plafonul de 22.800 lei, persoana fizică datorează contribuţia.

Prin contract, persoana fizică stabileşte cu beneficiarul lucrării ca acesta să calculeze, să reţină, să declare şi să plătească contribuţia datorată, la un venit ales de 23.000 lei.

Având în vedere că plata se efectuează lunar, plătitorul de venit are obligaţia ca lunar să reţină la sursă contribuţia datorată în sumă de 479 lei.

Pe data de 31 august 2018 contractul încetează.

Venitul net realizat aferent perioadei în care contractul s-a aflat în derulare este de 28.800 lei. Până la această dată contribuţia achitată a fost de 3.832 lei (479 lei x 8 luni de activitate).

Plătitorul de venit procedează după cum urmează:

a) recalculează plafonul anual corespunzător numărului de luni de activitate, astfel:

22.800 lei : 12 luni x 8 luni de activitate = 15.200 lei

b) se constată că venitul net realizat aferent perioadei de activitate, de 28.800 lei, este mai mare decât plafonul recalculat de 15.200 lei, persoana fizică datorează contribuţia.

c) persoana fizică are posibilitatea să păstreze valoarea venitului ales sau o poate modifica, dar nu sub nivelul plafonului stabilit la lit. a) de 15.200 lei.

– persoana fizică alege să micşoreze valoarea venitului ales la suma de 16.000 lei.

d) determinarea contribuţiei datorate, recalculate:

16.000 lei x 25% = 4.000 lei, respectiv 500 lei/lună (4.000 lei : 8 luni de activitate).

Rezultă că persoana fizică mai are de plată suma de 168 lei (4.000 lei – 3.832 lei). Contribuţia va fi reţinută de către plătitor odată cu ultima plată efectuată către persoana fizică.”

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *