Evenimente

Modificarea și completarea Codului de procedură fiscală

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 08 februarie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-codului-de-procedura-fiscala/

În Monitorul Oficial Nr.97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată Ordonanța Nr..11/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene.

Art.I din actul normativ vizează modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În cele ce urmează, prezentăm modificările și completările apreciate ca fiind de interes general, astfel:

A. Cu privire la Art.101, Obligația depunerii declarației fiscale:

– după alineatul (4) se introduc patru noi alineate cu următorul cuprins:

„(4^1) Entitățile înregistrate în registrul comerțului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declarațiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului.
(4^2) Celelalte entități, altele decât cele prevăzute la alin. (4^1), nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^3) Aplicarea prevederilor alin. (4^1) şi (4^2) încetează la data reluării activităţii sau la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară sau a menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.
(4^4) Obligaţiile de declarare, aferente activităţii desfăşurate anterior înregistrării inactivităţii temporare/suspendării, se menţin.”

B. Cu privire la Art.170^1, Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende:

– alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire, după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor plătite sau după aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite neplătite, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 167 sau 168, după caz.”

C. Cu privire la Art.186, Condiții de acordare a eșalonării la plată:

– alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii. Debitorul care se află în procedura insolvenţei şi doreşte eşalonarea la plată poate solicita această înlesnire la plată cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată să iasă din procedura insolvenţei.”

– alineatul (1), litera e) se abrogă.

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *