Articole presa

Modificarea și completarea legislației privind transporturile rutiere

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 03 februarie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-legislatiei-privind-transporturile-rutiere/

În Monitorul Oficial Nr.98 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată Ordonanța Nr.12/2022 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere.

În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări și completări aduse Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere:

A. Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
Prevederile de mai sus se aplică întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier internaţional contra cost, întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier naţional contra cost şi întreprinderilor care efectuează atât operaţiuni de transport internaţional, cât şi operaţiuni de transport rutier naţional contra cost cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone. Până la data de 21 mai 2022 dispoziţiile ordonanţei privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier nu se aplică întreprinderilor de transport rutier de mărfuri care desfăşoară operaţiuni de transport naţional şi/sau internaţional cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone.

B. Întreprinderile se autorizează pentru accesul la ocupaţia de operator de transport rutier prin înregistrare în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, păstrat şi gestionat de autoritatea competentă.
Datele care se înscriu în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier conţin cel puţin informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

C. În vederea respectării cerinţei privind competenţa profesională, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să desemneze o persoană fizică în funcţia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
b) managerul de transport să fie titular al certificatului de competenţă profesională obţinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
În cazul în care o întreprindere nu îndeplineşte cerinţa privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute mai sus, aceasta poate desemna o persoană fizică care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
În calitate de manager de transport, persoana fizică menţionată mai sus poate să conducă activităţile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule.

D. În vederea respectării cerinţei de a avea un sediu real şi stabil pe teritoriul României, întreprinderea trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiţii:
a) să aibă un sediu situat pe teritoriul României în incinta căruia îşi păstrează originalele principalelor sale documente de lucru, indiferent dacă acestea sunt în format electronic sau în orice alt format, în special contractele sale de transport, documentele referitoare la vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de muncă, documentele privind asigurările sociale, documentele conţinând date referitoare la operaţiunile de transport alocate conducătorilor auto şi la detaşarea acestora, documentele conţinând date referitoare la cabotaj, la durata de conducere şi perioadele de repaus şi orice alt document la care inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., trebuie să aibă acces, în scopul verificării respectării de către întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă;
b) să organizeze activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
c) să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;                          d) să fie supusă impozitului pe profit/impozitului pe venit şi, după caz, să aibă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplică dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

E. În vederea respectării cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
c) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.
În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare în condiţiile prevăzute mai sus, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.
În lipsa conturilor anuale certificate, pentru anul înregistrării unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerinţei privind capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară, un document eliberat de o instituţie financiară care stabileşte accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *