Articole presa

Modificarea și completarea unor acte normative

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 16 februarie 2022

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-unor-acte-normative/

În Monitorul Oficial Nr.1202 din 18decembrie 2021 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.130/2021 din 17decembrie 2021privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În cele ce urmează, prezentăm principalele modificări și completări aduse unor acte normative, apreciate ca fiind de interes general, astfel:

  1. Modificări și completări ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal:

                a) referitor la tichetele cadou:

–      majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, în cazul cadourilor în bani și/sau în natură,inclusiv a tichetelor cadou oferite de angajator angajaților;

–    eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;

– includerea în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

             b) referitor la taxa pe valoarea adaugată:

            –     introducerea în categoria  locuințelor livrate ca parte a politicii sociale și a locuințelor care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice;

– instituirea organizării «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 și 5, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

2. Modificări și completări ale Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și constatarea evaziunii fiscale:

– începând cu data de 1 martie 2022, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor (prevăzute în anexa) la prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă;

– în cazul săvârșirii acestei infracțiuni, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda;

– în cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor mai sus menționate nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește, aplicându-se dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

În Anexa la actul normativ sunt precizate categoriile de impozite și contribuții, supuse regimului de reținere sau încasare și plată sau virare, cu precizarea actului normativ și a articolelor care le reglementează.

3. Modificări și completări aduse Legii nr.165/2018 privind acordarea tichetelor de valoare:

– tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților proprii pentru cheltuieli sociale;

– este interzisă acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari decât cei precizați mai sus.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *