Articole presa

Măsuri fiscal-bugetare cu termene prorogate

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 02 februarie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-fiscal-bugetare-cu-termene-prorogate/

În Monitorul Oficial nr.1322 din 31 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 226/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Cu privire la măsuri fiscal-bugetare cu termene prorogate/prelungite, în cele ce urmează prezentăm următoarele:

  1. Potrivit reglementărilor art.XVIII din actul normativ , ”prevederile art. I pct. 13 și 160 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021” .

1.1 Punctul 13 al art I din Legea nr. 296/2020 reglementează următoarele:

” (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

c) ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, altele decât cele prevăzute la lit. d) – f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: ”

Astfel , în condițiile prorogării termenului / datei de intrare în vigoare a reglementării prezentate mai sus, până la data de 31 decembrie 2021 se va aplica  în continuare reglementarea prezentată mai jos:

” (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor/ajustărilor pentru depreciere, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:

ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decât cele prevăzute la lit. d), e), f), h) şi i), dacă creanţele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: .

1.2 Punctul 160 al art.I din Legea nr.296/2020 reglementează următoarele :

”(3) Cota redusă de 5% ( T.V.A n.n) se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege: livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 de euro, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.”

Astfel , în condițiile prorogării termenului/datei de intrare în aplicare a reglementării prevăzute mai sus, până la data de 31 decembrie 2021 se va aplica în continuare, reglementarea prevăzută mai jos :

”(3) Cota redusă de 5% ( T.V.A n.n) se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege: livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legealocuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare;”

Potrivit reglementărilor art.XX din actul normativ, aplicarea prevederilor , Orodnantei de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, privitoare la anularea accesorilor a fost prorogată – astfel că debitorul poate depune cererea de anulare a accesorilor și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit reglementărilor art.XXI din actul normativ, aplicarea prevederilor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, privitoare la instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central (eșalonarea simplificată) a fost prorogată – astfel că debitorul poate depune cererea de eșalonare (simplificată) și în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Potrivit reglementărilor art. XXII din actul normativ , aplicarea prevederilor , Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, privitoare la restructurarea obligațiilor bugetare principale restante, precum și a obligațiilor bugetare accesorii, a fost prorogată – astfel că debitorul poate depune notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2020 și în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021și cererea/solicitarea de restructurare până la data de 30 iunie 2021.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *