Articole presa

Sprijin financiar HORECA

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 26 ianuarie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-horeca/

În Monitorul Oficial Nr. 1330 din 31 decembrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 224/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale.

În cele ce urmează, prezentăm principalele reglementări privitoare la acordarea ajutorului / sprijinului financiar , precum si cele privitoare la măsurile fiscale adoptate , astfel:

  1. Cu privire la acordarea ajutorului / sprijinului financiar

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parţiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agenţiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de stat.

Beneficiarii schemei sunt agenţii de turism licenţiate care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi eligibile:
a) nu au mai primit un alt ajutor conform secţiunii 3.1 din Comunicare sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depăşeşte 800.000 euro;
b) nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.

Sumele aferente schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe.

Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanţare .

În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plăţii către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoţite de documentaţia completă şi conform datelor încărcate în aplicaţia informatică utilizată pentru înregistrarea şi administrarea ajutorului de stat.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni.

În termen de 30 de zile de la data publicării ordonanţei de urgenţă, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va emite, prin ordin, Ghidul de implementare a schemei.

  1. Cu privire la plata impozitului specific

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, nu datorează impozit specific pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.

Pentru aplicarea prevederilor de mai sus, contribuabilii calculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, aferent anului 2021, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.

Impozitul specific unor activităţi determinat potrivit precizării de mai sus se declară şi se plăteşte potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *