Articole presa

Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii (2)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 01 decembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-de-stimulare-pentru-cresterea-capitalurilor-proprii-2/

În completarea materialului publicat anterior (19.08.2020) pe această temă, revenim cu prezentarea, în sinteză, a principalelor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii-reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative(publicată în Monitorul Oficial nr.817/04.09.2020).

Plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și plătitorii impozitului specific beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific unor activități, astfel:

  • începând din anul 2021, o reducere de 2% în cazul în care în anul pentru care datorează impozitul, capitalul propriu contabil este pozitiv și concomitent îndeplinește condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris
  • în cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate la punctul anterior, se acordă o reducere suplimentară cu următoarele valori:
  Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
  5% până la 5% inclusiv
  6% peste 5% și până la 10% inclusiv
  7% peste 10% și până la 15% inclusiv
  8% peste 15% și până la 20% inclusiv
  9% peste 20% și până la 25% inclusiv
  10% peste 25%
  • începând din anul 2022, o reducere de 3% dacă înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, peste nivelurile prevăzute în tabelul de mai jos (și sub condiția îndeplinirii criteriile deja menționate la primul punct de mai sus).
  Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
  2022 5%
  2023 10%
  2024 15%
  2025 20%

 

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului. Creșterea capitalului propriu ajustat se determină potrivit formulelor prezentate în Ordonanță, cu reguli specifice menționate pentru contribuabilii ce au un an fiscal modificat față de anul calendaristic.

Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale:

a.capital subscris vărsat/capital de dotare;

b.patrimoniul regiei;

c.patrimoniul public;

d.patrimoniul privat;

e.patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;

f.prime de capital;

g.rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;

h.rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Reducerile nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. instituțiile financiar-bancare).

Ordonanța oferă clarificări, precum și reguli specifice pentru aplicarea reducerilor menționate în cazul sediilor permanente dar și în cazul în care se efectuează operațiuni de reorganizare, precum fuziuni, divizări, transferul unei părți din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare).

Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile din ordonanță, iar valoarea rezultată se scade din acesta. În sensul Ordonanței, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului  IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.

Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.

Plătitorii de impozit specific unor activități  aplică procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative.

Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit.

Pe perioada aplicării (2021-2025) termenul pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.  Aceeași dată este valabilă și în cazul termenului pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru în cazul microîntreprinderilor și al termenului pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent pentru plătitorii de impozit specific unor activități.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *