Articole presa

Modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 21 noiembrie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/modificarea-si-completarea-reglementarilor-contabile-aplicabile-operatorilor-economici/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Transparență,Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 17.11.2021, Proiect Ordin pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

În cele ce urmează, prezentăm principalele aspecte propuse a se reglementa – așa cum sunt conținute în proiectul actului normativ:

”Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

„81. – (1) Definițiile prevăzute la pct. 8 sunt utilizate în accepțiunea prezentelor reglementări contabile, și nu în contextul altor acte normative.

(2) Înregistrarea în contabilitate a veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri se efectuează în funcție de specificul activității desfășurate, potrivit legii.”

  1. După alineatul (5) al punctului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) În înțelesul alin. (5), un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sau vânzarea sa prestabilită atunci când construcţia fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri conform specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor.”

  1. După punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 801, cu următorul cuprins:

„801. – (1) În înțelesul prezentelor reglementări, data începerii capitalizării costurilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie, este data la care entitatea îndeplineşte pentru prima dată toate condiţiile de mai jos:

a) suportă cheltuielile pentru activul respectiv;

b) suportă costurile îndatorării; şi

c) întreprinde activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.

(2) În înțelesul prezentelor reglementări, o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.

(3) Activităţile necesare pregătirii activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii construcţiei fizice. Totuşi, asemenea activităţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.”

  1. La punctul 179, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Entitatea care cedează o afacere scoate din evidenţă activele şi datoriile corespunzătoare, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de venituri. Veniturile determinate de scoaterea din evidență a datoriilor corespunzătoare afacerii cedate se recunosc distinct de cele obținute din vânzarea afacerii. Afacerea are semnificație similară celei prevăzute la alin. (1).”

  1. După alineatul (5) al punctului 412 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.”

  1. După punctul 432 se introduc două noi puncte, punctele 4321 și 4322, cu următorul cuprins:

„4321. – Răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine entității.

4322. – (1) O entitate care acţionează în nume propriu își poate îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său.

(2) O entitate care acţionează în nume propriu recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.”

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *