Articole presa

Dosarul preturilor de transfer in 2018. Ce companii trebuie sa-l intocmeasca si pentru ce anume

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedorean in data de 31 ianuarie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/dosarul-preturilor-de-transfer-in-2018-ce-companii-trebuie-sa-l-intocmeasca-si-pentru-ce-anume/

Ce sunt “preţurile de transfer”?

Prețurile de transfer sunt preţurile la care se derulează tranzacţiile între companiile care sunt părţi ale aceluiaşi grup, numite şi părţi afiliate, tranzacţii care trebuie să fie încheiate la preţ de piaţă, altfel spus, la preţul la care ar fi fost încheiată o tranzacție similară între părţi independente, în condiţii economice comparabile.

Prevederi legale aplicabile:

Potrivit art.108 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „În vederea documentării respectării principiului valorii de piață contribuabilul/plătitorul care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate are obligația să întocmească dosarul prețurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent contribuabilul/plătitorul are obligația de a prezenta dosarul prețurilor de transfer”.

Cuantumul tranzacțiilor pentru care companiile au obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, conținutul dosarului prețurilor de transfer, precum și condițiile în care se solicită acesta sunt reglementate prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 446/2016.

Cine are obligatia intocmirii dosarului prețurilor de transfer?

  1. Contribuabilii din categoria marilor contribuabili care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală  mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:

– 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;

– 250.000 euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;

– 350.000 euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Astfel, pentru tranzacțiile anului 2017 termenul limită de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este data de 26 martie 2018.

  1.          Contribuabilii/plătitorii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală  mai mare sau egală cu oricare din următoarele praguri de semnificaţie:

– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;

– 50.000 euro, în cazul prestărilor de servicii primite/prestate;

– 100.000 euro, în cazul de achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Aceștia au obligația întocmirii și prezentării dosarului prețurilor de transfer la solicitarea autorităților fiscale, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală, și nu anual așa cum e cazul contribuabililor mari.

  1. Contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală sub oricare din pragurile de semnificaţie prezentate mai sus,  vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale.

Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, solicitat în cadrul unei inspecţii fiscale este cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor/plătitorilor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice.

Sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor legale:

Nerespectarea obligației de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, în condițiile și la termenele prevăzute prin OPANAF nr.446/2016 și neprezentarea dosarului prețurilor de transfer la solicitarea autorităților fiscale sau prezentarea incompletă a documentației dosarului prețurilor de transfer conform solicitării autorităților fiscale, constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

–  amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru contribuabili mijlocii și mari;

– amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice,

iar în cazul solicitării de prezentare emisă în afara unei acțiuni de inspecție fiscală:

  • amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru contribuabilii mari care au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer.

Avantajele întocmirii dosarului prețurilor de transfer:

De cele mai multe ori, în practică, termenele acordate de autoritățile fiscale pentru prezentarea dosarului preturilor de transfer se dovedesc a fi insuficiente, luând în considerare toate demersurile necesare realizării acestuia.

Intocmirea din timp a dosarului preţurilor de transfer, prezinta și numeroase avantaje, cum ar fi:

– procesul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer poate fi un exercițiu util pentru identificarea unor eventuale nereguli în perspectiva unei  inspecții fiscale;

– compania cunoaște situația reală a prețurilor utilizate în tranzacțiile intra-grup, comparativ cu preţurile de piaţă și poate luate anumite decizii referitoare la riscurile ce pot să apară în acest sens;

– compania poate identifica oportunități de optimizare fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consecinte fiscale in caz de neconformare:

Pe lângă sancțiunea contravenționala cu amendă, autoritățile fiscale pot proceda și la ajustarea prețurilor de transfer, în cazul în care prețurile practicate în tranzacțiile intra-grup nu se încadrează în intervalul de piață, cu următoarele consecinte:

– ajustarea prețurilor intra-grup atrage după sine, de cele mai multe ori, stabilirea unor obligații fiscale principale de plată de natura impozitului pe profit, precum și dobânzi și penalități de întârziere aferente;

– influentarea negativă a indicatorilor de performanță ;

– sunt afectate toate companiile din grup, întrucât ajustările se fac “în oglindă” și la companiile din grup cu care sunt desfășurate tranzacții.

Recomandăm astfel, pentru companiile care desfășoară tranzacții intra-grup, să analizeze oportunitatea întocmirii din timp a dosarului preţurilor de transfer pentru toată perioada neprescrisă (perioadă deschisă controlului fiscal) în ceea ce priveşte impozitul pe profit, având în vedere perioadele de timp relativ scurte oferite de legislaţie pentru întocmirea și prezentarea acestuia.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *