Articole presa

Legea prevenirii

Material publicat in cotidianul Mesagerul Hunedoarean in data de 07 februarie 2018

http://www.mesagerulhunedorean.ro/legea-prevenirii/

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2017 și a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018.

În forma sa finală, adoptată de Parlament și publicată în Monitor, documentul nu mai cuprinde lista faptelor care constituie contravenții (fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat) și pentru care contribuabilii vor fi mai întâi avertizați, nu direct amendați.

Această listă trebuia aprobată de Guvern nu mai târziu de 15 ianuarie 2018.

Lista finală a contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.33/25 ianuarie 2018 , publicată în Monitorul Oficial nr.107/05.02.2018 .

Legea prevenirii oferă contribuabililor găsiți cu nereguli în timpul unui control un răgaz de 90 de zile calendaristice pentru a-și corecta problemele constatate.

Practic, nu se vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională. Pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate și să se conformeze dispozițiilor legale.

Mecanismul de funcţionare a prevenirii va fi următorul:

 • se va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va anexa un plan de remediere, care va cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare faptă;
 • termenul de remediere va fi de 90 de zile calendaristice;
 • în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere, organul de control va fi obligat să reia controlul;
 • în cazul în care se constată că nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative incidente.

Vor exista și situații în care nu se va întocmi un plan de remediere și va aplica doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:

 • atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Un contribuabil va putea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

În anumite cazuri, vor fi prevăzute excepții la aplicarea Legii prevenirii. Practic, este vorba despre situaţiile în care autorităţile nu vor acorda acel termen de conformare, iar contribuabilii verificaţi nu vor putea invoca necunoaşterea legii, urmând să fie sancţionaţi direct. Este vorba despre următoarele cazuri:

 • este utilizată munca nedeclarată (munca „la negru”);
 • angajarea unui salariat se face sub nivelul salariului minim;
 • este pusă în pericol sănătatea şi viaţa consumatorilor;
 • întârzierea în luarea deciziei de impunere ce determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
 • urmează să se ia măsuri de executare silită.

În cele ce urmează prezentăm câteva din abaterile/neregulile care intră sub incidența prevederilor Legii prevenirii :

 1. Nu se obține autorizația de funcționare pentru securitatea în muncă

Anterior începerii oricărei activități, angajatorii sunt obligați să obțină autorizația de funcționare pentru securitatea și sănătatea în muncă, potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. Neîndeplinirea acestei prevederi se poate sancționa cu o amendă între 5.000 și 10.000 de lei, însă, conform legislației prevenirii, abaterea/neregula se sancționează prima oară doar cu avertisment.

 1. Nu se acordă alimentație de protecție

Legea nr. 319/2006 stabilește că angajatorii trebuie să acorde gratuit alimentație de protecție, atunci când condițiile în care muncesc salariații impun acest lucru. De asemenea, contribuabilii angajatori trebuie să asigure gratuit și materialele igienico-sanitare. În caz contrar, amenzile pot fi de minimum 3.000 de lei și de maximum 6.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi, la prima abatere , se sancționează doar cu avertisment .

 1. Nu se fac rapoarte privind accidentele de muncă

În situația în care salariații unui angajator sunt implicați într-un accident de muncă, acesta trebuie să pregătească un raport pentru autorități, după cum se mai arată în Legea securității și sănătății în muncă. Neglijarea obligației, ce poate fi sancționată cu amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, este acoperită, de asemenea, de Legea prevenirii.

 1. Locurile de muncă vacante nu sunt comunicate autorităților

O altă contravenție acoperită de legislația prevenirii este necomunicarea, de către angajatori, a locurilor de muncă vacante în cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Conform Legii nr. 76/2002, angajatorii trebuie să comunice informațiile agenției județene de muncă din raza sediului, altfel riscă o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei.

 1. Nu sunt anunțate autoritățile despre angajarea șomerilor

Angajatorii care aduc în companie persoane care primesc ajutorul de șomaj trebuie să anunțe agenția de muncă la care acestea s-au înregistrat, în termen de trei zile. Altfel, amenda aplicabilă este între 5.000 și 10.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi , la prima abatere , se sancționează doar cu avertisment .

 1. Nu este folosită clasificarea ocupațiilor din România

Companiile care nu folosesc clasificarea ocupațiilor din România la completarea documentelor oficiale riscă să fie amendate cu o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi , la prima abatere, în baza legislației prevenirii , este sanctionată doar cu avertisment .

 1. Nedepunerea la timp a declarațiilor de înregistrare fiscală

Referitor la Codul de procedură fiscală, prevenirea acoperă nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală, a celor de radiere a înregistrării fiscale sau a celor de mențiuni. Această abatere/neregularitate poate fi sancționată cu sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei (contribuabili mijlocii și mari) sau între 500 și 1.000 de lei (contribuabili mici). De exemplu, unul dintre formularele de înregistrare fiscală, radiere și mențiuni este 010.

 1.  Nedeclararea la timp a impozitelor,taxelor și contribuțiilor

De asemenea, prevenirea acoperă și neîndeplinirea la termen a „obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume”, așa cum stabilește Codul de procedură fiscală. Amenda aplicabilă în acest caz este tot între 1.000 și 5.000 de lei (contribuabili mijlocii și mari) sau între 500 și 1.000 de lei (contribuabili mici).

 1.  Neîntocmirea  și neprezentarea dosarului prețurilor de transfer

Contribuabilii care nu întocmesc, în condițiile și la termenele prevăzute de legislație, dosarul prețurilor de transfer sau care nu-l prezintă la cererea autoritatilor fiscale sunt alte contravenții acoperite de legislația prevenirii. Amenda ce se acordă pentru aceste două abateri/neregularități este cuprinsă între 12.000 și 14.000 de lei (contribuabili mijlocii și mari) sau între 2.000 și 3.500 de lei (contribuabili mici).

10. Nepastrarea si neprezentarea datelor arhivate în format electronic

Companiile scapă de amendă la prima abatere și dacă nu respectă obligația păstrării și prezentării datelor arhivate în format electronic (inclusiv aplicațiile informative cu care le-au generat), abatere/neregularitate sancționată, de asemenea, cu amenzi între 12.000 și 14.000 de lei (contribuabili mijlocii și mari) sau între 2.000 și 3.500 de lei (contribuabili mici).

11. Nedepunerea  la timp a declarațiilor recapitulative de TVA

În ceea ce privește nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative privind taxa pe valoarea adăugată, abatere/neregularitate ce poate fi amendată cu sume între 1.000 și 5.000 de lei, această faptă este și ea sancționată la prima abatere doar cu avertisment. Mentionam că declarații recapitulative sunt 390 și 390 VIES.

          12. Emiterea bonurilor fiscale cu greșeli

Emiterea de bonuri fiscale ce conțin informații greșite sau emiterea fără ca acestea să aibă toate datele prevăzute de lege (de exemplu, denumirea și codul de identificare fiscală ale companiei, data și ora emiterii, denumirea fiecărui bun sau serviciu, prețul, cantitatea) este sancționată în prezent de legislație. Mai precis, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 prevede în acest caz o amendă de la 2.000 la 4.000 de lei. Neregularitatea,la prima abatere,intra sub incidența legislației prevenirii.

         13. Neinmanarea bonului fiscal sau facturii

Sub incidența legislației prevenirii,la prima abatere ,intra și neînmânarea bonului fiscal clientului și/sau neeliberarea facturii la cererea clientului. În prezent, pentru această abatere ,casierii riscă o amendă de la 1.000 la 2.000 de lei.

          14. Depunerea cu întârziere sau nedepunerea declarațiilor de impunere

Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere și nedepunerea declarațiilor de impunere sunt alte două abateri/neregularități acoperite de legislația prevenirii, acestea fiind prevăzute de Codul fiscal. Prima abatere se sacționează cu amendă de la 70 la 279 de lei, iar a doua – cu amendă de la 279 la 696 de lei. Printre altele, se face referire la declarațiile privind impozitarea clădirilor, terenurilor sau mașinilor.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *