Articole presa

Completarea și depunerea Declarației Unice

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 11.06.2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/completarea-si-depunerea-declaratiei-unice/

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 20.03.2019, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistență și îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistență online a constat în „Completarea și depunerea declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019″.

Mai jos prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili și răspunsurile oferite de reprezentanții ANAF, cu mențiunea că în cadrul acestei sesiuni  de asistență online, reprezentanții ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunțată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc. Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluționate în perioadele următoare –  potrivit informațiilor furnizate de specialiștii Direcției Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

 1. Întrebare contribuabil: Un salariat dacă are salariu și venituri din vânzarea acțiunilor pe bursă, iar venitul obținut (valoarea vânzării – valoarea achiziției acțiunilor respective) este sub 12xsalariul minim brut pe economie 2019, trebuie să depună Declarația unică? În caz de răspuns pozitiv, în care parte trebuie completată declarația unică? Și în cazul în care obține și alte venituri la care impozitul a fost reținut la sursă, dar valoarea totală a veniturilor pe lângă salariu tot nu depășește 24960 lei, trebuie să depună declarația unică?

Răspuns ANAF:  Dacă în anul 2019 estimați că veți realiza doar venituri din investiţii (exceptând veniturile din salarii) sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică. Dacă în anul 2019 estimaţi că veți realiza doar venituri din alte surse (exceptând veniturile din salarii) la care impozitul este reţinut la sursă, sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea „Date privind contribuția de asigurari sociale şi contribuția de asigurări de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică. În cazul în care estimaţi că veţi obţine în anul 2019 venituri din investiţii şi venituri din alte surse, la care impozitul este reţinut la sursă, care cumulate sunt peste plafonul de 24.960 lei atunci dvs. trebuie să completaţi Secţiunea „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată” din declaraţia unică.

 1. Întrebare contribuabil: Întreprindere Individuala, nu desfășoară nici o activitate în 2019, mai depune declarația unică pentru estimare 2019? Nu realizează decât venituri din salarii, nimic pe persoană fizică autorizată.

Răspuns ANAF: Aveți obligația depunerii declarației unice, completând în mod corespunzător cap I și II.

 1. Întrebare contribuabil: În situația prorogării termenului de depunere, persoanele asigurate la sănătate rămân asigurate până la 31.07.2019 ?

Răspuns ANAF:  Art. 267 din Legea nr.95/2006, prevede următoarele: a) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare. b) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

 1. Întrebare contribuabil: Dacă veniturile din dividende sunt sub 12 salarii minime×2080=24960 lei mai trebuie depusă declarația unică? Este salariat pe propria societate, cu normă întreagă.

  Răspuns ANAF: Nu trebuie să depună declarația unică pentru anul 2019.

 1. Întrebare contribuabil: Persoana fizică are contract de închiriere imobil, în lei. Depune declarația unică pe 2019 cu venitul aferent anului 2019, fără să mai declare venitul efectiv realizat pe 2018?

Răspuns ANAF: Persoana fizică care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor a cărei chirie este exprimată în lei, nu are obligația completării Capitolului I al declarației unice. Pentru venitul aferent anului 2019 se va completa în mod corespunzător Capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019.

 1. Întrebare contribuabil: Dacă am depus declarația unică pentru o persoană fizică autorizată normă de venit, peste plafon, iar persoana fizică are și venituri din dividende peste plafon, mai este nevoie să completeze în declarația unică și veniturile din dividende?

Răspuns ANAF: Întrucât norma anuală de venit pentru anul 2019 este mai mare decât plafonul prevăzut de lege (12 salarii minime brute pe țară – 24.960 lei ), atunci dividendele încasate nu se vor lua în considerare.

 1. Întrebare contribuabil: O persoană fizică autorizată care nu depășește norma de venit stabilită, este obligată la plata CAS și CASS ? Dar dacă dorește plata CASS, stabilirea contribuției se calculează prin aplicarea cotei asupra bazei de calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de baza minime brute pe țară, dacă declarația este depusă în termenul legal?

Răspuns ANAF:  În cazul în care norma de venit este mai mică decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației, nu se datorează CAS și CASS. Însă, în cazul în care se dorește să se opteze pentru plata CASS, acest lucru se realizează prin depunerea Declarației unice – capitolul II – Secțiunea 2, subsecțiunea 2. În cazul în care declarația este depusă în termenul legal, suma de plată în contul CASS, pentru 12 luni, este stabilită prin aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară.

 1. Întrebare contribuabil: Salariații și pensionarii, care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și drepturi civile sub plafonul stabilit de lege de 12 salarii minime sunt obligați să depună declarația?

Răspuns ANAF: Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: – persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală; – persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. În cazul în care salariații și pensionarii estimează că vor realiza în anul 2019, venituri din ,,drepturi civile,, (aici înțelegem că vă referiți în fapt la venituri realizate în baza unor contracte încheiate potrivit Codului civil) atunci în cazul în care aceste venituri sunt sub plafonul de 24.960 lei, nu aveți obligația completării Cap.II SECȚIUNEA II.2 Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019 și nici obligația plații CASS.

 1. Întrebare contribuabil: Care este termenul de depunere a declarației în anul 2019, în cazul încasării dividendelor, în anul 2019. (articol din cod, vă rog frumos). În situația în care dividendele se încasează înainte de 31.07.2019 cum trebuie procedat?

Răspuns ANAF: În situația în care dividendele se încasează după data de 31.07.2019, persoana fizică este obligată să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului (art. 174, alin. 10 din Codul fiscal) completând corespunzător, cap II.

În situația în care dividendele se încasează înainte de data de 31.07.2019, atunci declarația trebuie depusă până la această dată. Menționam că la stabilirea plafonului minim pentru calculul CASS se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018.

 1. Întrebare contribuabil: Pentru veniturile realizate ca persoane fizice independente, din activități independente, în sistem real, pensionarii cu pensie anticipată în afară de impozitul pe venit, trebuie să mai declare și să plătească și CAS sau CASS? Dacă da, atunci în ce situație?

Răspuns ANAF: Referitor la întrebarea dvs., dacă persoana fizică, pensionar, estimează că va obține veniturile din activități independente în anul 2019 care depășesc plafonul minim de 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, aceasta are obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și depunere a declarației unice, completând corespunzător CAPITOLUL II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019”, SUBSECȚIUNEA a 2- a – ”Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”.

 1. Întrebare contribuabil: Referitor la CASS pentru dividende, dacă se estimează că veniturile din dividende încasate vor fi sub plafonul de CASS și nu se declară nimic la estimat, dar ulterior se vor încasa sume peste plafon, se regularizează în anul 2020 sau se depune rectificativă la estimat 2019, declarația fiind finală?

Răspuns ANAF: Pentru dividendele care se încasează după data depunerii declarației, respectiv 31.07.2019, și depășesc valoarea de 12 salarii brute, atunci declarația unică se depune într-un termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, completând în mod corespunzător cap. II.

 1. Întrebare contribuabil: Dacă am închis un PFA, normă de venit cu data de 15.03.2019 mai trebuie să depun declarația unică ?

Răspuns ANAF: În cazul în care în cursul anului fiscal ați încetat activitatea aveți obligația de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, completând în mod corespunzător cap II.

 1. Întrebare contribuabil: Cum se poate verifica că declarația a fost recepționată?

Răspuns ANAF: Se verifică accesând următorul link: https://www.anaf.ro/StareD112/.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *