Articole presa

Completarea și depunerea Declarației Unice

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 18 iunie 2019.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/completarea-si-depunerea-declaratiei-unice-3/

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 12.06.2019, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistență și îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistență online a constat în „Completarea și depunerea declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019″.

Mai jos prezentăm un set de întrebări formulate de contribuabili și răspunsurile oferite de reprezentanții ANAF, cu mențiunea că în cadrul acestei sesiuni  de asistență online, reprezentanții ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunțată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc. Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluționate în perioadele următoare –  potrivit informațiilor furnizate de specialiștii Direcției Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

 1. Întrebare contribuabil: Împreună cu soția am dobândit, în timpul căsătoriei, 8 apartamente pe care le închiriem; am făcut o înțelegere notarială prin care fiecare dintre noi administrează câte 4 apartamente încasând și venitul din închiriere, fără ca celălalt soț să aibă pretenții; întrebarea este: în acest caz va trebui să depunem fiecare câte o declarație unică separat în SPV sau vom depune doar una?

               Răspuns ANAF:  Fiecare dintre soți va depune câte o declarație unică.

 1. Întrebare contribuabil: Pentru veniturile din investiții este obligatorie plata CAS pentru 2018 și 2019 în cazul în care valoarea acestora este peste plafon?

              Răspuns ANAF: Pentru veniturile realizate din investiții peste plafonul stabilit de lege, de 12 salarii minime brute pe economie, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 1. Întrebare contribuabil: Până la ce dată se achită impozitul pe venit și contribuțiile stabilite prin declarația unică pentru 2019?

                 Răspuns ANAF:  Plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 1. Întrebare contribuabil: Dacă un PFA depășește plafonul de 24960 lei (pe 2019) este obligat să plătească CASS și CAS în cazul în care persoana este și angajat și se rețin sumele pentru CASS?

                 Răspuns ANAF: În situația prezentată, dacă veniturile estimate pentru anul 2019 depășesc plafonul de 24960 lei, aveți obligația completării declarației unice, Cap.II SECȚIUNEA II.2. Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019.

În completarea răspunsului, având în vedere situația prezentată, se datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 1. Întrebare contribuabil: Închiriez proprietatea unui cetățean străin care obține venituri din chirii pe teritoriul României; în declarația aferentă anului 2019 trebuie bifat ca este nerezident și trebuie menționat și codul de identificare din țară respectivă. Menționez că am omis să completez aceste detalii când am depus declarația. O las așa sau fac rectificativă? Ce ar schimba?

            Răspuns ANAF: În cazul dvs. trebuie să depuneți declarație rectificativă, completată corespunzător.

 1. Întrebare contribuabil: O întreprindere individuală care își desfășoară activitatea în agricultură: am pământ pe care îl lucrez, merg pe norma de venit în funcție de cultura declarată la APIA. Având în vedere ca printre culturi am și lucerna și aceasta nu apare în nomenclator, pot deduce că lucerna e scutită de plata impozitului?

            Răspuns ANAF: În situația în care cultivați terenuri cu soiuri de plante pentru care producția este destinată furajării animalelor deținute, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit, nu se generează venit impozabil.

 1. Întrebare contribuabil: Un PFA are 2 coduri CAEN autorizate, pentru ambele putând opta pentru impunerea la norma de venit și ambele având aceeași normă. Se completează câte o anexă pentru fiecare cod CAEN sau doar una?

              Răspuns ANAF: Potrivit prevederilor pct.8 alin.(3) din normele metodologice date în aplicarea art.69 din Codul fiscal, în cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe activități pentru care venitul net se determină de către contribuabil pe baza normelor de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor specific.

 1. Întrebare contribuabil: Dacă se estimează în 2019 un venit net sub plafon și se dorește asigurarea la sănătate, nu ai statut de salariat, se selectează sub plafon și se plătește 1248 RON aferent celor 6 luni, dar ești asigurat 12? Care este termenul de plată pentru aceasta cotizație la CASS? Dobânzile aferente titlurilor de stat, care nu sunt supuse impozitării se mai trec undeva în declarație? Regularizările la CASS din 2015 – 2016 sunt considerate deductibile dacă sunt plătite în 2019, se iau în calcul la obținerea venitului net?

            Răspuns ANAF: Raționamentul dvs. este corect. În ceea ce privește plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorata, aceasta se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

 1. Întrebare contribuabil: În funcție de completarea și depunerea declarației unice, se vor emite decizii de impunere ?

            Răspuns ANAF: În situația în care vă referiți la un document emis de organul fiscal în baza declarației unice depusă de către dumneavoastră, menționăm faptul că în baza prevederilor art.121 și 123 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, organele fiscale nu mai emit decizii de impunere pentru impozitul aferent anilor 2018 și 2019, impozitul se stabilește de contribuabili prin declarația unică.

 1. Întrebare contribuabil: O întreprindere individuală care desfășoară activitatea de agricultură, cultivare teren – norma de venit. În acest caz, care secțiuni trebuiesc completate?

            Răspuns ANAF: În situația prezentată de dumneavoastră veți completă corespunzător CAPITOLUL II – SECȚIUNEA II.1, SUBSECȚIUNEA II.1.3 Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit. În situația în care venitul impozitul este egal sau mai mare decât nivelul a 12 salarii minime brute pe economie, atunci este necesar să completați corespunzător și CAPITOLUL II – SECȚIUNEA II.2 – SUBSECȚIUNEA II.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată.

 1. Întrebare contribuabil: O persoană, care este angajată cu contract de muncă, a primit în 2018 dividende de 13.800 lei. Mai depune declarația unică în 2019. Menționez că pe 2019 are venituri doar din salariu.

Răspuns ANAF: În situația prezentată de dumneavoastră nu aveți obligația depunerii Declarației unice pentru anul 2019.

12.Întrebare contribuabil: Pentru un PFA cu norma de venit care își încheie activitatea la registrul comerțului cu 14.06.2019 va depune doar o singură declarație după ce primește actele doveditoare de la registru? Sau trebuie depusă și o declarație înainte?

Răspuns ANAF: Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *