Articole presa

Clarificarea măsurilor de sprijin a sectorului construcții

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 28.05.2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/clarificarea-masurilor-de-sprijin-a-sectorului-constructii/

În ședința Guvernului României din 23 mai 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative.

Luând în considerare necesitatea clarificării măsurilor de sprijin a sectorului construcții și a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societățile care beneficiază de sprijin, prin actul normativ menționat s-a modificat și s-a completat Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. La articolul 60, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

”5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin.(1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, cu excepția extracției cărbunelui inferior:

a)angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:

i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – Secțiunea F – Construcții;

ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 –  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

0520 – Extracția cărbunelui inferior;

2399 –  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

iii) 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

           b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit.a) și alte activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru firmele nou înființate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea, iar pentru firele existente la data de 01 ianuarie al fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Petru firmele existente la data de 01 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activitățile menționate la lit.a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru firmele existente la aceeași dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul firmelor nou înființate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manopera, materialele, utilaj, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit.a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin.(1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76, alin.(1) – (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale. În aplicarea acestui articol se înțelege că vor beneficia de scutiri inclusiv angajații care în timpul lunii obțin un venit brut mai mic de 3.000 lei, cauzat de concediu medical, protecție socială, suspendări – concedii fără plată, absențe nemotivate. contracte cu timp parțial, angajări în timpul lunii, încetări de activitate în timpul lunii.

d) scutirea se aplică potrivit instrucțiunilor la ordinul comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății, prevăzut la art.147 alin.(17), iar Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.”

2. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou punct, respectiv punctul 5^1, cu următorul cuprins:

”5^1 – Facilitățile fiscale prevăzute la art.60 pct.5, 138^1, 154 alin.(1) lit.r) și alin.(2) nu se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații detașați.”

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *