Articole presa

Acordarea bonificațiilor pentru depunerea declarației unice

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 21 mai 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/acordarea-bonificatiilor-pentru-depunerea-declaratiei-unice/

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 15.05.2019, Proiectul de Ordin al președintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Necesitatea elaborării unei proceduri care să reglementeze modul de punere în aplicare a dispozițiilor legale de către organele fiscale centrale competente se regăsește în Referatul de aprobare a proiectului de act normativ.

”Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conţine dispoziţii referitoare la acordarea, în anul 2018, a unor bonificaţii de 5% în condiţiile prevăzute la art. 133, alin. (15) din acest act normativ. Aceste bonificaţii se aplică în mod corespunzător şi contribuţiilor de asigurări sociale, precum şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 151, alin. (22) şi art. 174, alin. (22) din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (15), obligaţiile fiscale pentru care se acordă bonificaţii sunt cele declarate prin declaraţia unică, pentru veniturile estimate în anul 2018, respectiv impozitul pe venitul anual estimat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate, precum şi cele declarate pentru veniturile realizate în anul 2018, respectiv impozitul pe venit/câştig net anual şi/sau impozitul pe venitul anual realizat şi/sau contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2018.

Valoarea bonificaţiilor reprezintă:

a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aferente veniturilor estimate în anul 2018;

b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Valoarea bonificaţiilor diminuează obligaţiile fiscale de plată, declarate prin declaraţia unică.

Bonificaţiile se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

– bonificaţia prevăzută la lit. a) se acordă în situaţia în care, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, a fost achitat un procent de cel puţin 95 % din obligaţia fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018.

– bonificaţia prevăzută la lit. b) se acordă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. declaraţia unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
  2. a fost achitată, până la 31 iulie 2019 inclusiv, diferenţa dintre obligaţia fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 şi valoarea bonificaţiei prevăzută la lit. a).

De asemenea, aceleaşi dispoziţii legale reglementează şi faptul că, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile mai sus prezentate, se aplică ambele bonificaţii.

Termenul de 31 iulie 2019 inclusiv, a fost stabilit ţinând cont de prevederile articolului unic, alin. (5) ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene.

O particularitate a dispoziţiilor legale mai sus invocate, o reprezintă faptul că, numai bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale se suportă de la bugetul de stat.

Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea procedurii de acordare a bonificaţiei pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică, procedură care are în vedere descrierea operaţiunilor efectuate de organele fiscale centrale în evidenţa persoanelor fizice pentru acordarea bonificaţiilor, precum şi modalitatea de transfer de la bugetul de stat a valorii bonificaţiilor acordate la plata contribuţiei de asigurări sociale. Pentru acordarea bonificaţiilor, a fost stabilit şi un model al deciziei de constatare a acordării bonificaţiei.”

Procedura de acordare a bonificațiilor, stabilită în Anexa nr.1 la proiectul de act normativ, se aplică după cum urmează:

a) persoanelor fizice care au depus până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

b) persoanelor fizice care au plătit cu anticipaţie, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declaraţia unică;

c) persoanelor fizice care au obţinut, în anul 2018, venituri anuale şi care au depus numai declaraţia unică prevăzută la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod fiscal, în condiţiile prevăzute la lit. a).

Obligaţiile fiscale pentru care se acordă bonificaţii sunt cele declarate prin declaraţia unică, pentru veniturile estimate în anul 2018, precum şi cele declarate pentru veniturile realizate în anul 2018.

Valoarea bonificaţiilor reprezintă:

a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;

b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Valoarea bonificaţiilor prevăzute mai sus diminuează obligaţiile fiscale declarate prin declaraţia unică.

Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificaţiilor după data de 31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii.

Bonificaţiile se acordă şi pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţii rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, dacă sunt respectate condiţiile de la art.2, alin. (1) şi (2) din Procedură, după caz.

Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale aferente tipurilor de obligaţii fiscale prevăzute mai sus, comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019 inclusiv, se acordă bonificaţiile, dacă sunt respectate condiţiile de la art.2, alin. (1) şi (2) din Procedură, după caz.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *