Articole presa

Anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru perioadele fiscale 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 14 mai 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/anularea-contributiei-de-asigurari-sociale-de-sanatate-pentru-perioadele-fiscale-1-iulie-2015-31-dec-2017/

Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 09.05.2019, Proiectul de Ordonanței de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Motivul emiterii actului normativ, privitor la anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, este conținut în Nota de fundamentare, astfel:

  • inechitățile rezultate de aplicarea prevederilor legale urmare cărora, în anumite situații, persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuții de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.

Astfel, pentru perioadele fiscale 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017, pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției a fost  condiționată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat a fost sub plafonul minim, contribuția s-a calculat asupra acestui plafon.

Situația mai sus prezentată este valabilă până la data de 31 decembrie 2017. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-a trecut de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal competent prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declarația unică), iar contribuția se datorează numai de către persoanele fizice care realizează venituri de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară. Persoanele care realizează venituri sub acest nivel, precum și persoanele care nu realizează venituri, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru dobândirea calității de asigurat.

Schimbările preconizate, privitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, vizează, în principal, următoarele:

  • se propune reglementarea anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Aceleași prevederi se propun și în cazul persoanelor fizice care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită potrivit Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare sau a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este salariul de bază minim brut pe ţară. Prevederile proiectului de act normativ nu se aplică persoanelor fizice pentru care organul fiscal a emis decizie de impunere ca urmare a opțiunii acestora pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în conformitate cu prevederile art. 180 din Legea nr. 227/2015, astfel cum au fost modificat prin dispozițiile Legii nr. 112/2016, respectiv fie  lunar, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia, fie la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.  De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere.

De menționat, totodată, și următoarele:

anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

în cazul în care, anterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor avute în vedere în proiectul de act normativ, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

– procedura de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanţei de urgenţă.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *