Articole presa

Anularea unor obligaţii accesorii

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 21 mai 2020.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/anularea-unor-obligatii-accesorii/

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020, reglementează, la Art. VIII-XXII, ANULAREA UNOR OBLIGAŢII ACCESORII.

Principalele beneficii ale adoptării acestor reglementări sunt relansarea economiei şi depăşirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum şi diminuarea datoriilor acestora.
Odată cu adoptarea acestor reglementări se are în vedere încasarea obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, precum şi a obligaţiilor bugetare cu termene de plată cuprinse între 1 aprilie 2020 şi 15 decembrie 2020, astfel că, pe de o parte, anularea unor obligaţii accesorii sprijină contribuabilii care pot folosi lichidităţile de care dispun pentru continuarea activităţii afectată direct sau indirect de criza COVID-19 şi permite curăţarea bilanţurilor de datorii, iar pe de altă parte, se asigură o creştere a veniturilor la bugetul general consolidat.
             În cele ce urmează, vă prezentăm, în sinteză, principalele reglementări:
1 – Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care la această dată au în sold atât obligaţii bugetare accesorii cât şi obligaţii bugetare principale.
În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declaraţiile fiscale şi să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
La data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă nici un fel de datorie, cu excepţia accesoriilor care se anulează.
2 – Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.
Contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate iniţial pot depune declaraţie rectificativă prin care să declare obligaţiile suplimentare şi pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligaţii, precum şi obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declaraţiile fiscale şi depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.
3 – Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacă la această dată contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligaţiile bugetare principale au fost stinse.
Contribuabilii trebuie să plătească obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declaraţiile fiscale şi să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

4 – Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă au în derulare o inspecţie fiscală ori o verificare a situaţiei fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligaţii până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere şi dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.
Facilităţile fiscale pot fi aplicate şi de autorităţile administraţiei publice locale, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum şi procedura aplicabilă.
Facilităţile fiscale sunt aplicate şi de alte autorităţi sau instituţii publice care administrează obligaţii bugetare, în sensul că şi aceste entităţi anulează accesoriile pentru obligaţiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenţia de a beneficia de anularea accesoriilor. Astfel, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se va institui un regim special de administrare.
Dacă îndeplineşte condiţiile de mai sus, contribuabilul poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilităţile fiscale menţionate anterior. Astfel, un contribuabil poate să cumuleze toate facilităţile dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă beneficiază de eşalonare la plată pot beneficia de facilităţile fiscale dacă îndeplinesc condiţiile impuse de ordonanţă, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc şi menţinerea eşalonării la plată, ori dacă finalizează eşalonarea până la 15 decembrie 2020.
Procedura de aplicare a reglementărilor conţinute în actul normativ se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Până la această dată nu a fost aprobată/publicată procedura de aplicare a acestor facilităţi fiscale.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *