Articole presa

Facilităţi de la plata chiriei

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 26 mai 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/facilitati-de-la-plata-chiriei/

În Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă.
Scopul iniţierii actului normativ, în principal, se regăseşte în Expunerea de motive, după cum urmează:
„Starea de urgenţă determinată de epidemia COVID-19, …, a impus o serie de restricţii care au dus la restrângerea sau chiar întreruperea unor activităţi economice. În aceste condiţii, operatorii economici şi profesioniştii sunt în situaţia de a plăti chiria aferentă unor imobile înregistrate din punct de vedere fiscal ca sedii sau puncte de lucru, făra a-şi putea desfăşura activitatea.
Este firesc şi echitabil ca operatorii economici a căror activitate a fost restrânsă sau întreruptă prin aplicarea actelor autorităţilor publice aferente stării de urgenţă să nu achite contravaloarea unei folosinţe de care nu beneficiază…”

Principalele reglementări ale actului normativ vizează următoarele:
Locatarii: operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.
Plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.
Cererea locatarului va fi însoţită de următoarele:
a) contractul de locaţiune între locator şi locatar;
b) act adiţional între locator şi locatar la contractul de locaţiune, care va conţine următoarele:
– acordul părţilor pentru amânarea plăţii chiriei, durata perioadei de amânare a plăţii chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
– datele de identificare ale locatorului şi locatarului;
– datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;

– data semnării şi semnăturile ambelor părţi;
c) orice fel de act al locatarului care dovedeşte imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar.
Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, locatarii trebuie să pună la dispoziţia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar.
Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 lei pentru persoane fizice pentru o singură locaţie.
Locatarii care beneficiază de facilităţi de la plata chiriei sunt obligaţi să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.
În cazul în care locatarii nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Facilităţile de la plata chiriei se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgenţă.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *