Articole presa

Anularea unor obligații accesorii-incertitudine în aplicare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 14 iulie 2021

https://www.mesagerulhunedorean.ro/anularea-unor-obligatii-accesorii-incertitudine-in-aplicare/

 

În Monitorul Oficial Nr.393 din 14.05.2020, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Articolul XII din actul normativ reglementează ” Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere”.

Astfel, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14.05.2020 se puteau/s-au putut anula cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor:

– toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din aceeași lege;

– cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii .

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost aprobată prin OMFP Nr.2100/2020 din 8 iulie 2020 .

În Monitorul Oficial Nr.315 din 29 martie 2021 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului Nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Articolul IX din actul normativ reglementează următoarele :

  ” (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.
(2) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Astfel, contribuabilii/plătitorii pot beneficia, în condițiile prezentate mai sus, de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31martie 2020, stabilite/individualizate în urma unei inspecții fiscale (verificări a situației fiscale personale) în derulare la data de 29 martie 2021 sau începute după data de 29 martie 2021, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 .

Cu privire la posibilitatea aplicării, de către organul fiscal central, a reglementărilor Art.IX din OUG Nr.19/2021 , precizăm incertitudinea aplicării-motivat, în principal, de următoarele:

-lipsa reglementării, în conținutul actului normativ, a condițiilor și termenelor privitoare la solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante – cu posibile consecințe privitoare la executarea silită a acestor obligații de plată accesorii;

-lipsa reglementării, în conținutul actului normativ, a procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii – de asemenea, cu posibile consecințe privitoare la executarea silită a acestor obligații de plată accesorii.

Pe cale de consecință, în condițiile reglementărilor actuale, apreciem că pentru a beneficia de facilitatea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere, contribuabilii/plătitorii ar trebui/trebuie să stingă și aceste obligații accesorii, pînă la termenul de plată prevăzut în actul administrativ fiscal, situație în care aceste obligații accesorii vor fi restituite ulterior .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *