Articole presa

Transferurile de sume din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 12 februarie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/transferurile-de-sume-din-contul-profesionistilor-in-contul-persoanelor-fizice/

În Monitorul Oficial Nr.3 din 3 ianuarie 2019 a fost publicată Legea Nr.344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002  privind introducerea sistemelor moderne de plată .

Modificările și completările aduse Legii nr.70/2015 , precizată mai sus, vizează următoarele :

  1. La articolul 11, după alineatul (3) s-a introdus un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:

”(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art.1 alin(1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice , cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor .”

  1. La articolul 12, alineatul (2) s-a modificat și are următorul cuprins :

”(2) Nerespectarea prevederilor art.6 și art.11 alin. (1) – (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei .”

Dispozițiile privitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederiilor art.11 alin (3) și (4) din Lege au intrat în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii Nr. 344/2018 în Monitorul Oficial al României .

În cele ce urmează , pentru o informare completă , va prezentăm și conținutul prevederilor art.1 alin.(1) și art. 11 alin. (3) din Lege :

art. 1 alin. (1) ”Operațiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.”

art. 11 alin.(3) ”Persoanele prevăzute la art.1 alin (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.”

Astfel, legislația aplicabilă în vigoare acordă profesioniștilor (precizați la art. 1 alin.(1) din Lege) posibilitatea de a transfera sume din contul propriu în contul persoanelor fizice în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori sau , după caz , funcție de modalitatea de plată, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor .

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *