Articole presa

Procedura simplificată de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedoarean în data de 05 februarie 2019

https://www.mesagerulhunedorean.ro/procedura-simplificata-de-inregistrare-in-scopuri-de-tva-a-persoanelor-impozabile/

              Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Transparență decizională, a fost publicat, în data de 30.01.2019, Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr.2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

            În Referatul de aprobare a proiectului de ordin sunt conținute, în principal, următoarele modificări propuse:

– elaborarea modelului și conținutul formularului ”Declarație pe proprie răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

– transmiterea declarației pe proprie răspundere exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și semnarea olografă a acesteia de către administratorii și asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

– depunerea la organul fiscal competent a declarației de mențiuni – formular 010 împreună cu dovada transmiterii declarației pe proprie răspundere fără erori de validare.

– neîncadrarea la risc fiscal ridicat a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care la organul fiscal competent este transmisă declarația pe proprie răspundere fără erori de validare.

– evaluarea riscului fiscal a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care acestea nu transmit electronic declarația pe proprie răspundere precum și în situația în care aceasta nu conține semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților/acționarilor persoanei impozabile.

– înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a persoanelor impozabile care transmit declarația pe proprie răspundere, de către compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent.

– emiterea de către compartimentul de specialitate a deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA în ziua depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care este însoțită de dovada depunerii declarației pe proprie răspundere, declarație care conține semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților/acționarilor persoanei impozabile.

– transmiterea către compartimentul de evaluare a documentației privind solicitarea înregistrării în scopuri de TVA după aprobarea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA în vederea verificării în termen de 15 zile, de la data depunerii solicitării, a datelor înscrise în declarația pe proprie răspundere.

– în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe proprie răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmiterea către Direcția Generală Antifraudă Fiscală a adresei în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, adresă la care este anexată solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA precum și declarația pe propria răspundere.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *