Articole presa

Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice – completare

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 25 mai 2021.

https://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-si-alimentatiei-publice-5/

În completarea materialelor , pe această temă , publicate în datele de 28 aprilie 2021 și 10 mai 2021, arătăm că varianta finală a Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului , alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 a fost publicată , în data de 24 mai 2021, pe site-ul Ministerului Economiei,Antreprenoriatului și Turismului, Transparență decizională , Proiecte în dezbatere publică .

În cele ce urmează , prezentăm principalele modificări/completări aduse Procedurii inițiale (publicate pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Transparență decizională , Proiecte în dezbatere publică în data de 14 aprilie 2021) :

                Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei și criterii de eligibilitate a acestora

                Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

– își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi  a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică  sau egală cu echivalentul in lei al sumei de 200000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.

                  Procedura de înscriere în cadrul Schemei

– Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei … Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 6 luni, respectiv 12 luni, își vor asuma pe proprie răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019 sau că întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condițiile excepției de la art. 3 alin (4) și (5) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, conform art. 3 alin (6) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.

– Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei … Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare, vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

          Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Schemei şi recuperarea ajutorului de stat

– AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare (menținerea activității, plata obligațiilor fiscale către bugetul central). Menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni de la data primei plăţi sau 12 de luni de la data primei plăţi, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale, se va verifica automat de către aplicația electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului/Administrația Națională de Administrare Fiscală.

– Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale impusă prin acte normative nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.

– Beneficiarii care înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, își iau angajamentul să le achite din ajutorul acordat în cadrul Schemei, în termen de maxim 6/12 luni din momentul primei plăți a  ajutorului financiar către beneficiar, conform prevederilor din art. 2 alin. (5) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

Societatea TVG TAX AUDIT SRL

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *