Articole presa

Sancționarea penală a persoanei juridice, implicații fiscale

https://legalmagazin.ro/sanctionarea-penala-persoanei-juridice-implicatii-fiscale/

 

În conformitate cu prevederile Cap. I.- Dispoziții generale, art.135 ”Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice” alin.(1) din Codul penal, ”Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice”, cu mențiunea că, potrivit art.135 alin.(3) din Codul penal, ”Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.”

Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art.136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare.

În condițiile în care pedeapsa principală este amenda, pedepsele complementare, reglementate art.136 alin.(3), sunt:

  1. dizolvarea persoanei juridice;
  2. suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
  3. închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
  4. interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani;
  5. plasarea sub supraveghere judiciară;
  6. afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare.

Problema pe care o vom detalia în continuare este aceea a implicaților fiscale în cazul în care persoanei juridice îi este aplicată doar pedeapsa principală prevăzută de art.136 alin.(2) din Codul penal, respectiv amenda.

Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Ordonanța nr.39/2015 privind cazierul fiscal, ”în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară”, iar potrivit art.5 alin. (1) lit.a) din Ordonanță, înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor prevăzute la art. 4 se face în baza ”extraselor de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului.”

Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1000/2015, infracțiunile fiind nominalizate la lit. A) – J) din Anexa la aceasta.

Potrivit prevederilor art.316 alin.(11) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ”Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni … de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente.

Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

  1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni …;
  2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni …”.

În concluzie, separat de implicația constând în obligarea la plată a obligațiilor fiscale, suplimentar stabilite ca urmare a infracțiunii/infracțiunilor precum și a accesoriilor aferente, cu care statul, prin ANAF, s-a constituit parte civilă în procesul penal, dacă este cazul, apreciem că principala implicație fiscală în cazul sancționării penale a persoanei juridice o constituie anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA.

Efectele anulării înregistrării persoanei în scopuri de TVA se regăsesc în prevederile art.11 alin. (8) și (9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art.316 alin.(11) lit.c), nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate.

Totodată, beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art.316 alin.(11) lit. c), nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor respective.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, apreciem că efectul principal al sancționării penale cu amendă a persoanei juridice, chiar și în condițiile achitării prealabile integrale a obligațiilor fiscale suplimentar stabilite ca urmare a infracțiunii/infracțiunilor și a accesoriilor aferente, îl va constitui, în fapt, închiderea activității și, respectiv, falimentul persoanei juridice în cauză.

 

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

                                                                                                      Societate de consultanță fiscală

                                                                                                       Societate de audit financiar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *