Articole presa

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 16 iunie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/prelungirea-aplicarii-unor-masuri-fiscale/

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 16 iunie 2020, Proiect Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Motivul emiterii actului normativ este precizat în Nota de fundamentare.
Schimbările preconizate prin emiterea actului normativ vizează, în principal, următoarele:
1) Măsuri privind impozitul specific
Având în vedere faptul că impozitul specific unor activităţi este un impozit anual, iar declararea şi plata acestuia se efectuează semestrial, suma de plată reprezentând jumătate din impozitul specific anual, se propune scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 de zile. Concomitent s-a prevăzut şi mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. Această scutire de impozit va fi aplicabilă de către toţi contribuabilii care se află sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, întrucât nu sunt reglementate condiţii specifice de acordare.
Impozitul astfel recalculat va fi împărţit în două plăţi semestriale egale, prima plată urmând a fi efectuată până la 25 iulie 2020.
Pentru contribuabilii care în anul 2020 aplică prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, deoarece impozitul specific se determină la nivelul unui an calendaristic, mecanismul de calcul al acestuia impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfăşurat activitate în perioada stării de urgenţă cu cele 90 de zile stabilite de actul normativ, totalul acestora urmând să se scadă din cele 365 zile ale anului fiscal.
Recalcularea impozitului specific datorat va avea efecte pozitive asupra cash flow-ului începând cu primul semestru al anului 2020.
2) Măsuri privind bonificaţii la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
Se propune modificarea:

– prevederilor alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020, aprobată prin Legea nr. 54/2020, pentru a clarifica aplicarea bonificaţiei de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
– prevederilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 1 din acelaşi act normativ, pentru a se asigura aplicarea bonificaţiei şi de către plătitorii de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat sau care sunt plătitori şi de impozit specific unor activităţi, prin extinderea aplicării bonificaţiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plăţii anticipate, pentru trimestrele II şi III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, şi perioada 26 septembrie – 25 decembrie inclusiv, din anul 2020. Menţionarea acestor perioade de plată este necesară întrucât anul fiscal modificat nu corespunde trimestrelor calendaristice ale anului 2020.
3) Prorogarea unor termene
Reluarea activităţii de către mediul de afaceri presupune existenţa unor disponibilităţi băneşti, ceea ce, în condiţiile în care mediul economic se relansează etapizat, este necesar să fie menţinute lichidităţile financiare. În acest sens, este important ca statul să nu le afecteze iremediabil activitatea prin demararea măsurilor de executare silită, pierderea înlesnirilor la plată acordate, considerarea obligaţiilor fiscale pe care aceştia le înregistrează ca fiind restante ori prin întârzierea la plată a sumelor pe care statul le datorează, respectiv TVA-ul solicitat la rambursare. Aceste măsuri sunt importante pentru contribuabili, fie că ne referim la persoane juridice sau fizice, fapt pentru care este necesar să se prelungească termenul de aplicare a măsurilor fiscale adoptate pe perioada stării de urgenţă.
Se propune prelungirea aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv:
– nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligaţiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020, reglementată de art. VII din OUG nr. 29/2020;
– nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020;
– măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condiţiilor de menţinerea eşalonărilor la plată etc.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *