Articole presa

Prelungirea aplicării unor măsuri fiscale (continuare)

Material publicat în cotidianul Mesagerul Hunedorean în data de 30 iunie 2020

https://www.mesagerulhunedorean.ro/prelungirea-aplicarii-unor-masuri-fiscale-continuare/

În continuarea materialului prezentat în data de 17 iunie 2020, precizăm că în Monitorul Oficial nr. 551/25.06.2020, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
În cele ce urmează, vă prezentăm, în sinteză, principalele reglementări ale actului normativ:

1. Măsuri privind impozitul specific:
– Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020 nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice. Dacă este cazul, scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă.
Declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

2. Măsuri privind bonificaţii la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor:
– Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/ plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.

3. Măsuri privind prorogarea unor termene:

– Se suspendă sau nu începe executarea silită, până la data de 25 octombrie 2020, prin înfiinţarea popririi creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale;
– Se suspendă sau nu începe executarea silită, până la data de 25 octombrie 2020, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale;
– Nu se calculează şi nu se datorează, până la data de 25 octombrie 2020, dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale scadente după data de 21 martie 2020;
– Nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, până la data de 25 octombrie 2020, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare;
– Se suspendă, până la data de 25 octombrie 2020, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală

Societate de audit financiar
email: office@tvgtax.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *